ใบอนุญาต เลขที่ 22/00448 | แฟ็กซ์ : 053 - 447564
สายด่วน : 085-6698254 , 088-2587358
cmwonderlandtravel@gmail.com
line id : nimsriwonderland

CMT 411 ไนท์ซาฟารี
การแสดงความสามารถของช้างแสนรู้ - นั่งรถชมสัตว์กลางคืน - การแสดงน้ำพุดนตรี - ถ่ายภาพกับลูกสัตว์
image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • ราคาชาวไทย
 • ราคาชาวต่างชาติ
 • ราคาต่อท่าน
 • ผู้ใหญ่ 600 บาท / เด็ก 300 บาท
 • ผู้ใหญ่ 800 บาท / เด็ก 400 บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม / รีสอร์ท
 • - แพ็คเกจนี้ราคาไม่รวมที่พัก
 • อัตรานี้รวม
 • - บัตรเข้าไนท์ซาฟารี / ชมน้ำพุดนตรี
  ชมสัตว์กลางคืน
 • - รถรับส่งตลอดรายการ


 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ที่พัก
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ห้องถ่ายภาพกับลูกสัตว์
  และ ของที่ระลึกต่างๆ
 • หมายเหตุ
 • - แพ็คเกจนี้สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป
 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  18.00 – 19.00 น. รถรับที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่

  จากนั้น เดินทางไป ไนท์ซาฟารี ชมสวนสัตว์ " เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี " สวนสัตว์กลางคืน
  ที่มีขนาดใหญ่ และสวยที่สุดในเอเชีย กลับที่พักประมาณ 21.00 น.
  การแสดงความสามารถของช้างแสนรู้ เวลาการแสดง 18.30 น.(**งดการแสดงวันพฤหัสดี**)
  กิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์กลางคืน (Night safari) เริ่มเปิดบริการตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 น.


  รถรางออกทุก ๆ 15 นาที โดยจะเข้าไปในโซน South Zone เป็นโซนแรกจะสัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด
  เช่น ยีราฟ ม้าลาย จิงโจ้แดง ฯลฯ และ North Zone เป็นต้น
  โซนที่สอง สัมผัสกับสัตว์นักล่า เสือโคร่งขาว , สิงโต ไอยีน่าลายจุด ฯลฯ ทั้งสอง Zones
  ใช้เวลาในการนั่งชมประมาณ 1 ชั่วโมง
  มีรอบสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือ
  - South Zone เวลา 19.30 น. และเวลา 21.30 น.
  - North Zone เวลา 20.00 น. และเวลา 22.10 น.

  การแสดงน้ำพุดนตรี (Musical Fountain with Water Screen)
  นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมการแสดงน้ำพุประกอบดนตรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ
  เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน ซึ่งมีความสูงมากกว่า 12 เมตร กว้าง 20 เมตร
  แสดงรอบเวลา 20.00 น. และเวลา 21.10 น.ของทุกวัน

  ห้องถ่ายภาพกับลูกสัตว์ (Photo corner) เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสใกล้ชิดกับลูกสัตว์
  และถ่ายภาพกับลูกสัตว์ที่เกิดภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อาทิเช่น ลูกเสือโคร่งขาว, ลูกสิงโต, ลูกเสือโคร่งอินโดจีน
  ซึ่งมีทั้งความน่ารัก และแสนรู้ ตลอดจนเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวทุกคน โดยให้บริการในการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
  ซึ่งจะไม่เหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ