CMT 108 ทัวร์ซากุระขุนวาง 2 วัน 1คืน
วัดพระธาตุศรีจอมทอง - น้ำตกวชิรธาร - ตลาดม้ง - ยอดสูงสุดดอยอินทนนท์ - สถานีเกษตรหลวง
พระมหาธาตุนภเมทนีดล -ดอกพญาเสือโคร่ง (ซากุระ) - สถานีเกษตรหลวงขุนวาง อุโมงค์ซากุระ
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - วัดพระธาตุดอยคำ - ซื้อของฝาก
โปรแกรมอัพเดท สิงหาคม 2566
โปรแกรมเที่ยวซากุระ แนะนำให้มาช่วง เดือนมกราคม ของทุกปี
image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 - 3 ท่าน
 • 4 - 6 ท่าน
 • 7 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 4,900 บาท
 • 3,900 บาท
 • 3,500 บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม / รีสอร์ท
 • ที่พักโฮมเสตย์บนดอยอินทนนท์
 • 1. แม่กลางหลวงริมธาร
 • 2. ฟินอินดอย
 • 3. เดอะ การ์เด้นท์
 • 4. ชลธาร วิว
 • อัตรานี้รวม
 • - ที่พักพร้อมอาหารเช้า
 • - อาหารกลางวัน 2 มื้อ / เย็น 1 มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • หมายเหตุ
 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • - ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • - ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • - ถ้ามีชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 200 บาท
 • - สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
  ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ
  มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  เดินทางวันที่ 1 - อาหารกลางวัน / อาหารเย็น
  ช่วงเช้า รถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางไปยัง ดอยอินทนนท์ ชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ

  แวะนมัสการ วัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีชวด สิ่งสำคัญภายในวัด
  คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทองอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา

  นำท่านสู่ น้ำตกวชิรธาร ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 760 เมตร

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ทเมนู ที่ ครัวมิตรภาพ

  13.00 น.แวะชม สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ เป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงอีกแห่งหนึ่ง ดำเนินงานวิจัยด้านไม้ดอก ไม้ประดับ
  พืชผัก และไม้ผล รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การส่งเสริมให้เป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกร ทั้งชาวกะเหรี่ยง และ ม้งในหมู่บ้านรอบๆ สถานีฯ
  พร้อมกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานพัฒนาด้านสังคมและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร

  เที่ยวชม ตลาดม้ง ที่มีทั้งผัก, ผลไม้สดๆ และของฝากต่างๆจากชาวเขา

  ถึงบริเวณยอดดอยอินทนนท์ บริเวณแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์และสถานีทำการของทหารอากาศ
  และเป็นที่ประดิษฐาน "พระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์"หรือ "กู่พระเจ้าอินทวิชยานนท์" ท่ามกลางผืนป่าบนยอดดอยอินทนนท์
  สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,565 เมตร

  เดินสู่ เส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกาชมข้าวตอกฤๅษี มอสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

  นำท่าน นมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล โดยสร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ โดยสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
  สร้างโดยกองทัพอากาศไทย ร่วมกับ พสกนิกรชาวไทย พระมหาธาตุทั้ง 2 องค์นี้ เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบูชา

  17.00 น. เข้าเช็คอินที่ โฮมเสตย์ บนดอยอินทนนท์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

  - รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท

  เดินทางวันที่ 2 - อาหารเช้า / อาหารกลางวัน
  07.00 น. รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์

  เดินทางไป อุโมงค์ซากุระ เมืองไทย สถานีเกษตรหลวงขุนวาง ใคร​ ๆไปก็หลงรัก ทุก​ ๆ​ ปี
  ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม​ มักจะช่วงของการล่าเสือ​ (ดอกพญา​เสือโคร่ง)​ และสายถ่ายรูป​ ซึ่งแต่ล่ะที่ดอกพญา​เสือโคร่ง​จะบานไม่พร้อมกัน​
  และมีความสวยงามที่แตกต่างกัน ที่ ขุนวาง​ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงหลวงเชียงใหม่​ถือว่าเป็นสถานที่​ที่ ดอกพญาเสือโคร่ง​สวยมาก​ ๆ​
  เพราะจะมีดอกซากุ​ระ​ย้อยมาเป็นอุโมงค์​ซึ่งสวยมาก​ ๆ​ ถือว่าใครสายชอบดอกซากุระต้องไม่ควรพลาด

  ลงจากดอยอินทนนท์ 1ชั่วโมง กลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่

  แวะชม พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ ที่นี้จะมีพระพิฆเนศปางต่างๆ เป็นจำนวนมาก มีส่วนจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ประวัติความเป็นมา
  และส่วนที่เทวสถานของการประกอบพิธีกรรมสักการบูชาพระพิฆเนศมีทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. และวันสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศ

  12.30 น. กลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  13.30 น. จากนั้น เดินทางไป อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ชมหอคำหลวง ชมสวนดอกไม้นานาชนิด รวมนั่งรถราง ชมบรรยาศได้ตามอัธยาศัย
  มีเนื้อที่กว้างขว้างกว่า 500 ไร่ เป็นที่รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดทั่วทุกมุมโลก โดยมีการจัดแสดงเป็นสวนต่างๆ ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้สวยงาม
  และภูมิสถาปัติยกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่การจัดแสดง โดยแบ่งอุทยานเป็นดังนี้ สวนไทย สวนนานาชาติ และสวนองค์กรต่างๆ

  นมัสการหลวงพ่อทันใจ ที่ วัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน
  อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ภายในวัดยัง มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่
  นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงาม

  17.00 น. แวะซื้อของฝาก จากนั้นส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่หรือที่อื่นๆเพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ