ใบอนุญาต เลขที่ 22/00448 | แฟ็กซ์ : 053 - 447564
สายด่วน : 085-6698254 , 088-2587358
cmwonderlandtravel@gmail.com
line id : nimsriwonderland

CMT 116 ทัวร์ดอยอ่างขาง 2 วัน 1 คืน
ดอยม่อนแจ่ม - ถ้ำเชียงดาว - บ้านไม้หอมฮิโนกิ - น้ำพุร้อนฝาง
บ้านขอบด้ง - สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง - พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง - วัดบ้านเด่นสหรีศรีเมืองแกน
image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 ท่าน
 • 3 - 4 ท่าน
 • 5 - 6 ท่าน
 • 7 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 5,500 บาท
 • 4,500 บาท
 • 3,900 บาท
 • 3,500 บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม / รีสอร์ท
 • ฝางโมเดิร์นรีสอร์ท
 • Sleeping Tree Hotel

 • อัตรานี้รวม
 • - รีสอร์ท 1 คืน / พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ
 • - อาหารกลางวัน 2 มื้อ/เย็น1มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% • หมายเหตุ
 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • - ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • - สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
  ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ
  มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม


 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  เดินทางวันที่ 1 - อาหารกลางวัน / อาหารเย็น
  ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

  ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขา สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ.ดอยม่อนแจ่ม
  ม่อนแจ่ม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งก็ยังมีหมอกในตอนเช้านับเป็นการต้อนรับเช้าวันใหม่ที่สดใสมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

  ออกเดินทางไป แวะ ถ้ำเชียงดาวตั้งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายในแต่ละถ้ำมีความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ
  ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อย ที่ก่อให้ เกิด รูปร่างต่างๆเป็นถ้ำขนาดใหญ่
  ภายในมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม ออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำ เป็นสระน้ำมีปลาน้อยใหญ่ว่ายวนไปมา
  ทำให้ บรรยากาศสดชื่นและยังร่มรื่น

  12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ทเมนู ที่ร้านอาหารเชียงดาว

  13.00 น. เดินทางต่อไป อ.ฝาง ระหว่างทาง แวะบ้านไม้หอมฮิโนกิ (ฮิโนกิแลนด์ แห่งใหม่)อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
  มีพื้นที่กว่า 83 ไร่ สร้างเป็นเมืองจำลองแบบญี่ปุ่น โดดเด่นด้วยการประดับตกแต่งอย่างโคมแดงขนาดยักษ์แบบวัดอาซากุสะที่โตเกียว
  เสาแดงโทริอิเหมือนที่วัดฟูชิมิอินาริที่เกียวโต ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ แต่ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ปราสาทฮิโนกิ สร้างจากไม้หอมทั้งหลัง
  ท่ามกลางบรรยากาศ ของภูเขาและธรรมชาติ

  ต่อด้วยเดินทางไป น้ำพุร้อนฝาง เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ ภายในพื้นที่ประกอบไปด้วยบ่อย่อยมากกว่า 50บ่อ

  18.00 น. เข้าเช็คอินที่ โรงแรมหรือ รีสอร์ท / ในตัวเมือง อ.ฝาง ด้านล่างอ่างขาง
  รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท หรือร้านอาหารในตัวเมืองฝาง
  หมายเหตุ : ที่พักหรือรีสอร์ทบนอ่างขางไม่มีแล้วนะคะ

  เดินทางวันที่ 2 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน
  รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์ ขึ้นอ่างขาง 1 ชั่วโมง เที่ยว บ้านขอบด้งเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น / เที่ยวไร่สตอเบอร์รี่ (ตามฤดูกาล)
  เดินเที่ยว สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ชมแปลงสาธิต เช่น สวนบอนไซและสวนหินธรรมชาติ , โรงเรือนดอกไม้
  เป็นโรงเรือนที่รวบรวมพันธุไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวชนิดต่างๆ มากมาย , สวนแปดสิบ เป็นสวนจัดกลางแจ้ง โดยจะจัดตกแต่งสวนในสไตล์อังกฤษ
  ด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เมืองหนาวนานาชนิด ,สวนคำดอย เป็นสวนที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกกุหลาบพันปี
  สายพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะไม่มีปลูกที่ อื่นนอกจากที่สวนแห่งนี่ที่เดียว

  12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น. แวะ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ซึ่งนอกจากจะได้ทราบถึงแนวพระราชดำริ
  ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้านและยั่งยืนในรูปแบบพิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต (Living Site Museum)
  ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารนิทรรศการ โรงงานหลวงฯ และชุมชนบ้านยางแล้ว ก็ยังจะได้เลือกซื้อเลือกชมผลิตภัณฑ์ “ดอยคำ”เป็นของกินของฝากได้อีกด้วย

  เดินทางกลับจ.เชียงใหม่ 2 – 3 ชั่วโมง (ระหว่างทางสามารถแวะร้านกาแฟ ทางอ.แม่แตง และอ.แม่ริมได้)

  แวะนมัสการวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆ แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและศิลปะล้านนา ทำให้วัดแห่งนี้มีความสวยงามวิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก ภายในวัดมีอุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา

  แวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์

  ช่วงเย็น ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือโรงแรมในตัวเมือง เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ