ใบอนุญาต เลขที่ 22/00448 | แฟ็กซ์ : 053 - 447564
สายด่วน : 085-6698254 , 088-2587358
cmwonderlandtravel@gmail.com
line id : nimsriwonderland

CMT 120 ทัวร์ดอยม่อนแจ่ม-เขื่อนแม่งัด 3วัน 2คืน
เวียงกุมกาม - พระธาตุดอยคำ - สวนพฤกศาสตร์ - ดอยม่อนแจ่ม - เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล - ฟาร์มกล้วยไม้/ผีเสื้อ
ปางช้างแม่สา - วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน - บ่อสร้างสันกำแพง
image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 - 3 ท่าน
 • 4 - 6 ท่าน
 • 7 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 7,500 บาท
 • 5,500 บาท
 • 4,900 บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม / รีสอร์ท
 • ม่อนอิงดาว รีสอร์ท
 • ม่อนแจ่มแค้มปิ้งรีสอร์ท
 • เรือนแพเอกชัย
 • อัตรานี้รวม
 • - ที่พัก 3 ดาวพร้อมอาหารเช้า
 • - อาหารกลางวัน 3 มื้อ/เย็น 2 มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% • หมายเหตุ
 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • - ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • - ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • - สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
  ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ
  มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  เดินทางวันที่ 1 - อาหารกลางวัน / อาหารเย็น
  ช่วงเช้า รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

  จากนั้นเดินทางไป นั่งรถม้า หรือ รถราง ชม นครใต้พิภพเวียงกุมกาม Unseen in Thailand อาณาจักรโบราณ ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย

  จากนั้นเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อทันใจ ที่ วัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต
  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ภายในวัดยัง มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงาม

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม

  13.00 น .เดินทางไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
  และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า "หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่"

  14.30 น. เดินทางไป อ. แม่ริม เที่ยว ชมสวนดอกไม้นานาชนิด ที่ สวนพฤกษ์ศาสตร์ พระนางเจ้าสิริกิตต์ และ Canopy Walkway
  เส้นทางเดินชมธรรมชาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยระยะทางกว่า 400 เมตร และระดับความสูงกว่า 20 เมตร บริเวณด้านบนของเรือนยอดไม้ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

  17.30 น. ขึ้นม่อนแจ่ม เข้าเช็คอินที่ ม่อนอิงดาวรีสอร์ท หรือ ม่อนแจ่มแค้มปิ้งรีสอร์ท
  (รับประทานอาหารเย็นได้ที่รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย)

  เดินทางวันที่ 2 - อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

  07.30 น. รับประทานอาหารเช้าและ เช็คเอาท์จากที่พัก

  08.00 น. ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขา สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ.ดอยม่อนแจ่ม
  ม่อนแจ่ม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งก็ยังมีหมอกในตอนเช้านับเป็นการต้อนรับเช้าวันใหม่ที่สดใส มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

  09.00 น. เดินทางไป ปางช้างแม่สา เป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย จะได้สัมผัสบรรยากาศ
  ช้างอาบน้ำ , หรือช้างที่สามารถวาดภาพวิวทิวทัศน์ออกมาได้อย่างสวยงาม ,การแสดงโชว์ต่างๆของช้าง (ราคาไม่รวมขี่ช้าง)

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น. แวะศาลากาแฟ นั่งชิวๆ ชิมกาแฟ และถ่ายรูปบรรยากาศร่มรื่นน่ารักๆได้ที่นี่

  จากนั้นเดินทางไปเขื่อนแม่งัด แวะ นมัสการวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆ แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและศิลปะล้านนา ทำให้วัดแห่งนี้มีความสวยงามวิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก ภายในวัดมีอุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร พระสถูปเจดีย์

  15.00 น. ถึง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / นั่งเรือ ไปที่เรือนแพเอกชัย พักผ่อนเล่นน้ำที่นี่ได้ ตามอัธยาศัย
  *เป็นที่พักแพ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ของน้ำ ภูเขา และสายหมอกในยามเช้า สวยงามท่ามกลางธรรมชาติ

  (สามารถเปลี่ยนที่พักไปเป็นที่ Mountain Float ภูเขาลอยน้ำ เชียงใหม่ **เพิ่มค่าใช้จ่าย**ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งเปลี่ยนได้ค่ะ)

  ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็นที่แพ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

  เดินทางวันที่ 3 - อาหารเช้า / อาหารกลางวัน
  08.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์ ถ่ายรูป ชมวิวยามเช้าที่แพ จากนั้นนั่งเรือกลับเข้าฝั่ง

  10.00 น. เดินทางกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ เยี่ยมชม บ่อสร้างสันกำแพงเป็นอำเภอซึ่งมีชื่อเสียงในการทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ
  นอกจากนี้ ตามเส้นทางเชียงใหม่-สันกำแพง ยังมีโรงงานและร้านค้าของที่ระลึกต่างๆ เช่น เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องปั้นดินเผา ให้ชมอีกด้วย

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น. แวะแช่เท้าน้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีบ่อให้แช่น้ำร้อน และแช่เท้า ล้อมรอบไปด้วยภูเขา และต้นไม้
  ประโยชน์ของน้ำพุร้อนไม่ได้มีเพียงแค่ต้มไข่ สามารถนอนแช่น้ำร้อน ที่มีแร่ธาตุตามธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ แก้ปวดเมื่อย รักษาโรคผิวหนัง
  ทำให้ระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น ที่น้ำพุร้อน สันกำแพง มีบ่อให้แช่ทั้งบ่อเด็ก, บ่อผู้ใหญ่ หรือจะแช่เท้าเพียงอย่างเดียวก็ได้

  16.00 น. จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ตลาดวนัสนันท์

  17.00 น. ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ