ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที่ 22/00448
สายด่วน : 085-6698254
cmwonderlandtravel@gmail.com
line id : nimsriwonderland

บริการรถเช่า

บริการเช่ารถยนต์ พร้อมคนขับ
avanza

Avanza

mazda2_elegance

Mazda2 elegance

mazda2_elegance

Mazda2 elegance

altis

Altis

new vios

New vios

avanza

Avanza

บริการเช่ารถตู้ TOYOTA COMMUTER D4D VIP 9 ที่นั่ง พร้อมคนขับ
บริการเช่ารถตู้
บริการรถบัส 43/55 ที่นั่ง
บริการเช่ารถบัส
เงื่อนไขการให้บริการสำหรับการเช่ารถ

1. ห้ามเสพสิ่งเสพติดภายในรถเด็ดขาด
2. ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาภายในรถโดยเด็ดขาด หากทางเราสงสัยหรือตรวจพบสิ่งผิดกฎหมาย
ทางเราจำเป็นต้องร้องขอต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจค้น
3. เราเน้นความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ ทางเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเดินทาง
หรือเส้นทางในช่วงเวลาที่ทางเราได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้โดยสาร
4. เราขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ หากแจ้งยกเลิกการเดินก่อนเดินทางจริงน้อยกว่า 7 วัน

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ภาคเหนือ คิดถึงเรา Chiangmaiwonderland