CMT 404 ทัวร์ดอยสุเทพ - บ้านม้ง ดอยปุย 1วัน
บ้านม้งดอยปุย - พระตำหนักภููพิงค์ราชนิเวศน์ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดผาลาด - อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
โปรแกรมอัพเดท พฤษภาคม 2565
image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 - 3 ท่าน
 • 4 - 6 ท่าน
 • 7 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 1,200 บาท
 • 900 บาท
 • 700 บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม / รีสอร์ท
 • - แพ็คเกจนี้ราคาไม่รวมที่พัก
 • อัตรานี้รวม
 • - อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - โรงแรมและที่พัก
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • หมายเหตุ
 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • - ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • - ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • - สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
  ตามความเหมาะสม
  (แต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม)
 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  แพ็คเกจพร้อมอาหารกลางวัน
  ช่วงเช้า รับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่

  จากนั้น เดินทางไป บ้านม้งดอยปุย แห่งนี้ เป็นที่ที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี จึงทำให้บรรยากาศดี อากาศบริสุทธิ์
  สดชื่น และน่าอยู่ มองไปรอบ ๆ หมู่บ้านจะเห็นวิวทิวทัศน์เป็นภูเขา มีวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่าง ๆ
  ของชาวเขาเผ่าม้งให้เราได้ศึกษาและเรียนรู้อีกด้วย เช่น การยิงหน้าไม้ ซึ่งถือเป็นอาวุธอย่างหนึ่งของคนที่นี่
  การแต่งกาย อาหารการกิน ลักษณะของหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งก็เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย แตกต่างไปจากวิถีชีวิตของคนเมือง

  ชมสวนดอกไม้ ที่ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ โดยในบริเวณพระตำหนักมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่และน้ำพุ
  สวนเฟิร์นธรรมชาติ อีกทั้งยังมีสวนดอกไม้ละลานตา โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีความสวยงามเป็นพิเศษ

  12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านท้องถิ่นบนดอยสุเทพ

  13.30 น.จากนั้นเดินทางไปนมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพและบรมธาตุดอยสุเทพ
  เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน
  จนมีคำกล่าวว่า "หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่"

  เที่ยวชมธรรมชาติ ที่ วัดผาลาด (สกทาคามี) เป็นวัดที่เก่าแก่ แต่ยังคงความสวยงามไว้
  ภายในวัดมีน้ำตก และ วิวเมือง มองออกไปสวยงามมาก ในวัดมีความเงียบสงบมากเหมาะแก่การพักผ่อน

  แวะชมบรรยากาศทุ่งนากว้างใกล้เมืองเชียงใหม่ ถ่ายภาพคู่กับหุ่นฟางคิงคองยักษ์ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า

  ช่วงเย็น แวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์ หรือ ร้านขายของฝาก

  จากนั้นส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
  เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ