CMT 403 ทัวร์เชียงราย 1วัน

น้ำพุร้อนแม่ขะจาน - วัดร่องขุ่น (วัดขาว)- วัดร่องเสือเต้น (วัดฟ้า)
ถ้ำขุนน้ำนางนอน - ไร่่ชาฉุยฟง

โปรแกรมอัพเดท พฤษภาคม 2565
รับที่เชียงใหม่ - ส่งเชียงใหม่ หรือ ส่งเชียงราย
image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 - 3 ท่าน
 • 4 - 6 ท่าน
 • 7 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 2,000 บาท
 • 1,500 บาท
 • 1,200 บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม / รีสอร์ท
 • - แพ็คเกจนี้ราคาไม่รวมที่พัก
 • อัตรานี้รวม
 • - อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - โรงแรมและที่พัก
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • หมายเหตุ
 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • - ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • - ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • - สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
  ตามความเหมาะสม
  (แต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม)
 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  แพ็คเกจพร้อมอาหารกลางวัน
  07.00 - 7.30 น. รถรับที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางไป จ.เชียงราย 3 -4ชั่วโมง

  08.30 น. แวะ น้ำพุร้อนแม่ขะจาน

  11.00 น. จากนั้นเที่ยว วัดร่องขุ่น (วัดขาว) ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้าง
  วัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ สร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่นรังสรรค์งานศิลปะที่งดงาม
  แปลกตา ผสานวัฒนะ ธรรมล้านนาทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนัง

  ชมความงดงาม วัดร่องเสือเต้น (วัดฟ้า) ไอไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้น ด้วยสิลปะแบบไทยประยุกต์
  เป็นศิลปะที่มีความสวยสดงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสารรค์ของนายพุธา กาบแก้วหรือสล่านก

  แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  เดินทางแวะ ถ้ำขุนน้ำนางนอน  มีธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่น  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว
  จุดเด่นคือบึงน้ำจืดขนาดเล็กที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี และถ้ำทรายทอง ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาเหนือบึงน้ำ
  เป็นถ้ำลอดที่ยังไม่ได้มีการสำรวจ จึงยังคงความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

  ก่อนกลับเชียงใหม่ แวะ ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ บรรยากาศโดยรอบสีเขียวชะอุ่ม
  ไร่ชาขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาปลูกลดหลั่นกันเป็นขั้นบันได แล้วที่นี่ยังมีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว้บริการ
  เมนูยอดนิยม เช่น สปาเก็ตตี้ยูนาน หมั่นโถวชาเขียว ชาเขียวเย็น เค้กชาเขียว เป็นต้น
  นอกจากนี้ที่ไร่ชาฉุยฟงยังสามารถชิมชาและเลือกซื้อชาคุณภาพดีหลากสายพันธุ์ (ราคาไม่รวมเครื่องดื่มและขนม)

  17.00 น. เดินทางกลับ จ.เชียงใหม่ ถึงเชียงใหม่ประมาณ 20.00 น.