ใบอนุญาต เลขที่ 22/00448 | แฟ็กซ์ : 053 - 447564
สายด่วน : 085-6698254 , 088-2587358
cmwonderlandtravel@gmail.com
line id : nimsriwonderland

CMT 308 ทัวร์ปาย - อ่างขาง 3วัน 2คืน
สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ - Coffee In love - ชิมชาศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน
วัดน้ำฮู - น้ำพุร้อนท่าปาย - วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินเมืองปาย - อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง - น้ำตกหมอกฟ้า
ถ้ำเชียงดาว - บ้านขอบด้ง - สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง - สวนส้มธนาธร - วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (12 ราศี)

หมายเหตุ : โปรแกรมนี้เป็นเส้นทางที่ใช้เวลาในการเดินทาง เพราะมีเส้นทางที่วกวนและคดเคี้ยว
ลุกค้าควรเตรียมความพร้อมของร่างกายให้ดี โปรแกรมที่ทางทัวร์จัดขึ้น เป็นโปรแกรมที่เหมาะสม
ไม่อัดโปรแกรมให้แน่นจนเกินไป จึงขอให้ลูกค้าเข้าใจ เพราะทางเราไม่่มีนโยบายชโงกทัวร์
อยากให้ทางลูกค้าได้เที่ยวให้เต็มที่ คุ้มค่ากับครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาเยือนเมืองสามหมอก

image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 - 3 ท่าน
 • 4 - 6 ท่าน
 • 7 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 7,500 บาท
 • 5,900 บาท
 • 4,900 บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม / รีสอร์ท
 • The sylvana pai boutique resort
 • บ้านโชคดีปาย (ปาย)
 • ปายดูร์ซี รีสอร์ท (ปาย)
 • บ้านต้นไม้ (ปาย)
 • โยมาปาย (ปาย)
 • ลิลูปาย (ปาย)
 • วันที่สอง
 • อ่างขางวิลล่า
 • สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
 • โรงแรมระดับ4ดาว (เพิ่มค่าใช้จ่าย)
 • เดอะควาเตอร์ปาย ปาย)
 • ปายฮอทสปริง สปารีสอร์ท (ปาย)
 • ภูปายอาร์ท รีสอร์ท (ปาย)
 • อ่างขางเนเจอร์ รีสอร์ท (อ่างขาง)


 • อัตรานี้รวม
 • - ที่พักพร้อมอาหารเช้า
 • - อาหารกลางวัน 3 มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% • หมายเหตุ
 • - ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • - ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • - ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • - สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
  ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ
  มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
 • - ถ้ามีชาวต่างชาติ เพิ่ม 400บาท
 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  เดินทางวันที่ 1 - อาหารกลางวัน
  ช่วงเช้า รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
  ชม สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ ข้ามแม่น้ำปาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองปาย
  และไปดื่มกาแฟอร่อย ที่ ร้านกาแฟชื่อดัง Coffee In love
  12.00 น. เที่ยวศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ชมบ้านดินชิมชาและรับประทานอาหารกลางวันที่นี่

  13.30 น. เดินทางเข้านมัสการ พระอุ่นเมืองที่ วัดน้ำฮู ซึ่งสามารถเปิดเศียรและมีน้ำมนต์ซึมตลอดเวลา

  แช่น้ำแร่ที่ น้ำพุร้อนท่าปาย ซึ่งมีบ่อน้ำร้อนให้แช่สบาย (ตามอัธยาศัย)
  17.30 น. ชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายที่ วัดพระธาตุแม่เย็น

  18.00 น. เข้าเช็คอินที่ ปายดูร์ซี รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

  19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) เดินเล่น ถนนคนเดินเมืองปาย แวะชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของกินมากมาย
  ชิมโรตีหลากรส แวะ ร้านมิตรไทย และ ร้านสบายดี ซื้อโปสการ์ดและเสื้อน่ารักๆ ตกดึกถ้าใครสนใจจะไปฟังเพลง
  แนะนำให้ไปที่ ร้านบีบ๊อบ ซึ่งมีดนตรีเล่นสด ร้านฟังเพลงบรรยากาศดีของปาย
  เดินทางวันที่ 2 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน
  05.30 น. รับประทานอาหารเช้าและ เช็คเอาท์ จากที่พัก ชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
  จากนั้นรับประทานเช้าที่ห้วยน้ำดัง
  09.00 น. ชม น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกงามของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย ที่ทอดตัวลงมาจากหน้าผาความสูง 20 เมตร
  ด้านหน้าเป็นแอ่งหาดทราย น้ำใสสะอาด

  12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  13.30 น. แวะถ้ำเชียงดาว ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปแบบพม่า และหินงอกหินย้อยสวยงามมาก

  16.00 น. ขึ้นอ่างขาง เข้าเช็คอินที่อ่างขางวิลล่า หรือสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พักผ่อนตามอัธยาศัย

  19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่โครงการหลวง (ตามอัธยาศัย) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
  เดินทางวันที่ 3 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน
  06.00 น. เที่ยวบ้านขอบด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเขาเผ่ามูเซอ
  08.00 น. กลับที่พักเพื่อเช็คเอาท์ และรับประทานอาหารเช้า
  09.00 น. เที่ยวสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ชมแปลงสาธิต ผัก ผลไม้
  และไม้ดอกเมืองหนาวภายในศูนย์ฯ / แวะไร่สตอเบอร์รี่
  10.30 น. ออกเดินทางไปชม ชม สวนส้มธนาธร ชมพันธุ์ส้มนานาชนิด จากนั้นออกเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่

  12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น. เดินทางกลับ จ.เชียงใหม่ ใช้เวลาประมาณ 3ชั่วโมง
  แวะ นมัสการวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (12 ราศี) ที่อำเภอแม่แตง เป็นวัดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเมืองเชียงใหม่ในตอนนี้ และ ไม่ว่าใครที่ได้เห็น
  เป็นต้องหลงเสน่ห์ความงามของวัดแห่งนี้อย่างแน่นอน
  17.00 น. แวะซื้อของฝากที่ร้านวนัสนันท์ ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ