ใบอนุญาต เลขที่ 22/00448 | แฟ็กซ์ : 053 - 447564
สายด่วน : 085-6698254 , 088-2587358
cmwonderlandtravel@gmail.com
line id : nimsriwonderland

CMT 307 แม่สะเรียง - แม่ฮ่องสอน - ปาย 4วัน 3คืน
วัดพระธาตุศรีจอมทอง - ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - วัดกิตติวงศ์ - ถ้ำแก้วโกมล
พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานไทย-ญี่ปุ่น - ทุ่งดอกบัวตอง - วัดต่อแพ - หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว
พระธาตุดอยกองมู - สะพานซูตองเป้ - ปางอุ๋ง - ภูโคลน - วนอุทยานถ้ำปลา
ถ้ำลอด - จุดชมวิวลุกข้าวหลาม - วัดพระธาตุแม่เย็นถนนคนเดินปาย - บ้านสันติชล
วัดน้ำฮู - ร้าน Coffee In Love - สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ปาย - น้ำตกหมอกฟ้า

หมายเหตุ : โปรแกรมนี้เป็นเส้นทางที่ใช้เวลาในการเดินทาง เพราะมีเส้นทางที่วกวนและคดเคี้ยว
ลุกค้าควรเตรียมความพร้อมของร่างกายให้ดี โปรแกรมที่ทางทัวร์จัดขึ้น เป็นโปรแกรมที่เหมาะสม
ไม่อัดโปรแกรมให้แน่นจนเกินไป จึงขอให้ลูกค้าเข้าใจ เพราะทางเราไม่่มีนโยบายชโงกทัวร์
อยากให้ทางลูกค้าได้เที่ยวให้เต็มที่ คุ้มค่ากับครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาเยือนเมืองสามหมอก

image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 ท่าน
 • 3 - 5 ท่าน
 • 6 - 7 ท่าน
 • 8 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 10,900 บาท
 • 7,900 บาท
 • 6,900 บาท
 • 6,500 บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม / รีสอร์ท
 • The sylvana pai boutique resort
 • บ้านโชคดีปาย (ปาย)
 • ปายดูร์ซี รีสอร์ท (ปาย)
 • บ้านต้นไม้ (ปาย)
 • โยมาปาย (ปาย)
 • ลิลูปาย (ปาย)
 • โรงแรมระดับ4ดาว (เพิ่มค่าใช้จ่าย)
 • เดอะควาเตอร์ปาย (ปาย)
 • ปายฮอทสปริง สปารีสอร์ท (ปาย)
 • ภูปายอาร์ท รีสอร์ท (ปาย)
 • อัตรานี้รวม
 • - ที่พัก 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า
 • - อาหารกลางวัน 4 มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% • หมายเหตุ
 • - ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • - ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • - ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • - สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
  ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ
  มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
 • - ถ้ามีชาวต่างชาติ เพิ่ม 300บาท
 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  เดินทางวันที่ 1 - อาหารกลางวัน

  08.00 น. รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ แวะนมัสการ วัดพระธาตุศรีจอมทอง
  เดินทางต่อ ชมปติมากรรมอันน่าอัศจรรย์จากธรรมชาติที่ ออบหลวง Unseen in Thailand
  ซึ่งมีลักษณะเป็นผาแคบที่ถูกลำน้ำแม่แจ่มเซาะผ่าน

  จากนั้นชมความงดงามของสวนสนที่ปลูกเรียงรายสวยงามที่ สวนสนบ่อแก้วและรับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น. นมัสการ วัดกิตติวงศ์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระครูกิตตินำมาจากวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่
  14.30 น. ชมความอัศจรรย์ของผลึกแคลไซด์สีขาว ลักษณะคล้ายเกล็ดน้ำแข็งที่ ถ้ำแก้วโกมล

  17.00 น. จากนั้น เข้าเช็คอินที่ เฮินไตรีสอร์ท (อ.แม่ลาน้อย)

  19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท (ตามอัธยาศัย)
  เดินทางวันที่ 2 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน

  08.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์ ออกเดินทางต่อไป อ.ขุนยวม
  09.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานไทย-ญี่ปุ่น แสดงเรื่องราวทางประวิติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เส้นทางปาย-ขุนยวม อันเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ของกองทัพญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นเป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธ
  และเสบียงอาหารเพื่อที่จะไปยังพม่า โดยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ ยุทธโธปกรณ์
  และยายยนต์ของทหารญี่ปุ่นที่ทิ้งไว้ พร้อมทั้งมีภาพเก่าหายากเกี่ยวกับกองทัพญี่ปุ่น
  และเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ให้ชมมากมาย

  เที่ยวทุ่งดอกบัวตอง (ดอกบัวตองเริ่มบาน ช่วงวันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี)
  หรือ นมัสการ วัดต่อแพเป็นวัดเก่าแก่อยู่ทางฝั่งขวาของลำน้ำยวม มีเจดีย์ขนาดใหญ่แบบพม่า
  สร้างอย่างวิจิตรสวยงามมาก บนวัดซึ่งเป็นอาคารไม้

  12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน


  13.00 น. เที่ยว หมู่บ้าน กะเหรี่ยงคอยาว ที่บ้านห้วยเสือเฒ่า
  มาเรียนรู้และศึกษาการใช้ชีวิต เรียบง่าย ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
  15.00 น. เดินทางไปนมัสการ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานสำคัญของแม่ฮ่องสอน จากยอดดอย
  สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน
  16.00 น. ถึง สะพานซูตองเป้ (สะพานไม้แห่งศรัทธาหรือสะพานแห่งความสำเร็จ)
  เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ท่ามกลางธรรมชาติทุ่งนาและแม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่าน

  18.00 น. เข้าเช็คอินที่ ลีไวน์ รักไทยรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย


  19.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท (ตามอัธยาศัย)
  เดินทางวันที่ 3 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน

  05.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเช็คเอาท์
  06.30 น. ถึง ปางอุ๋ง ชมทัศนียภาพที่สวยงามอย่างที่เขาเรียกว่า สวิสเซอแลนด์เมืองไทย
  ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำที่ล้อมรอบด้วยป่าสน ชมดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกประดับไว้ในโครงการ

  09.00 น. เที่ยว ภูโคลน อันซีนชื่อดังของแม่ฮ่องสอน ทรีทเมนต์ฟื้นฟูสภาพผิวหน้าด้วยโคลน
  จากภูเขาไฟสูตรที่ได้รับการยอมรับ จากสากล นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการต่างๆ
  ไม่ว่าจะเป็น นวดหน้า แช่น้ำแร่ ฯลฯ ได้ตามอัธยาศัย

  11.00 น. ออกเดินทางไปยัง อ.ปาย แวะ วนอุทยานถ้ำปลา ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่
  ภายในแอ่งน้ำมีน้ำไหลออกจากถ้ำใต้ภูเขาอยู่ตลอดเวลา และมีปลาตัวโตๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
  เรียกชื่อว่าปลามุงหรือปลาคัง หรือปลาพลวง

  12.30 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น. ออกเดินทางไป ถ้ำลอด นั่งแพไม้ไผ่ ชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ
  15.30 น. จากนั้นเดินทางต่อไป อ.ปาย ระหว่างทางแวะ จุดชมวิวลุกข้าวหลาม
  18.00 น. ชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายที่ วัดพระธาตุแม่เย็น

  เข้าเช็คอินที่ ปายดูร์ซี รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

  19.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย และเดินเที่ยว ถนนคนเดินปาย
  แวะซื้อโปสการ์ดสวยๆ ที่ ร้านมิตรไทย ร้านสะบายดี ชิมโรตีอร่อยหลากรส ... พักผ่อนตามอัธยาศัย
  เดินทางวันที่ 4 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน

  (ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังได้ครับ)
  05.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์จากที่พัก ชมทะเลหมอก
  ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จากนั้นรับประทานเช้าที่ห้วยน้ำดัง

  หรือ 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์จากที่พัก
  เดินทางต่อไป อ.ปาย เที่ยว บ้านสันติชล ชมบ้านดิน ชิมชา สนุกสนานกับเล่นการโล้ชิงช้า เที่ยว ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน

  09.30 น. วัดน้ำฮู นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง และเป็นที่ประดิษฐานของพระเจดีย์ พระสุพรรณกัลยา
  และ สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือพระเศียรกลวง พระโมฬีปิดเปิดได้และมีน้ำซึมออก

  10.30 น. นั่งเพลินๆ ชิมชา กาแฟเลิศรส และเค้กกลมกล่อมที่ ร้าน Coffee In Love ตามอัธยาศัย
  11.30 น. เดินทางต่อไปเพื่อรำลึกประวัติศาสตร์สงครามโลกโลกครั้งที่ 2 ที่ขัวเหล็กหรือ

  สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ปายที่ญี่ปุ่นสร้างไว้สมัยยึดครองเมืองปาย

  12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น. แวะชม น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกงามของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย
  ที่ทอดตัวลงมาจากหน้าผาความสูง 20 เมตร ด้านหน้าเป็นแอ่งหาดทราย น้ำใสสะอาด

  จากนั้นเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่
  แวะซื้อของฝากที่ตลาดวนัสนันท์ และส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

  17.00 น. ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ