ใบอนุญาต เลขที่ 22/00448 | แฟ็กซ์ : 053 - 447564
สายด่วน : 085-6698254 , 088-2587358
cmwonderlandtravel@gmail.com
line id : nimsriwonderland

CMT 305 ทัวร์เที่ยวครบแม่ฮ่องสอน-ปาย 4วัน 3คืน
วัดพระธาตุศรีจอมทอง - ออบหลวง - ถ้ำแก้วโกมล - ถนนคนเดิน แม่ฮ่องสอน - วัดจองคำและวัดจองกลาง
ตลาดสายหยุด - พระธาตุดอยกองมู - กะเหรี่ยงคอยาว - สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน - น้ำตกผาเสื่อ - บ้านรักไทย
ปางอุ๋ง - วนอุทยานถ้ำปลา - วัดน้ำฮู - Coffee In Love - สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ปาย - วัดพระธาตุแม่เย็น
ถนนคนเดินปาย - อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง - น้ำตกหมอกฟ้า - วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (12 ราศี)

หมายเหตุ : โปรแกรมนี้เป็นเส้นทางที่ใช้เวลาในการเดินทาง เพราะมีเส้นทางที่วกวนและคดเคี้ยว
ลุกค้าควรเตรียมความพร้อมของร่างกายให้ดี โปรแกรมที่ทางทัวร์จัดขึ้น เป็นโปรแกรมที่เหมาะสม
ไม่อัดโปรแกรมให้แน่นจนเกินไป จึงขอให้ลูกค้าเข้าใจ เพราะทางเราไม่่มีนโยบายชโงกทัวร์
อยากให้ทางลูกค้าได้เที่ยวให้เต็มที่ คุ้มค่ากับครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาเยือนเมืองสามหมอก

image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 ท่าน
 • 3 - 4 ท่าน
 • 5 - 7 ท่าน
 • 8 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 9,900 บาท
 • 7,500 บาท
 • 6,500 บาท
 • 5,900 บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม / รีสอร์ท
 • The sylvana pai boutique resort
 • บ้านโชคดีปาย (ปาย)
 • ปายดูร์ซี รีสอร์ท (ปาย)
 • บ้านต้นไม้ (ปาย)
 • โยมาปาย (ปาย)
 • ลิลูปาย (ปาย)
 • ใบหยกชาเลต์ (แม่ฮ่องสอน)
 • เฟิร์นริมธารรีสอร์ท (แม่ฮ่องสอน)
 • แม่ฮ่องสอนเมาเท่นอินน์ (แม่ฮ่องสอน)
 • โรงแรมระดับ4ดาว (เพิ่มค่าใช้จ่าย)
 • เดอะควาเตอร์ปาย (ปาย)
 • ปายฮอทสปริง สปารีสอร์ท (ปาย)
 • ภูปายอาร์ท รีสอร์ท (ปาย)
 • อิมพีเรียลธารา (แม่ฮ่องสอน)
 • บ้านวิวน้ำแคมป์ปิ้งแอนด์รีสอร์ท (แม่ฮ่องสอน)

 • อัตรานี้รวม
 • - ที่พัก 3 ดาว 3คืน พร้อมอาหารเช้า
 • - อาหารกลางวัน 4 มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% • หมายเหตุ
 • - ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • - ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • - ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • - สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
  ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ
  มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
 • - ถ้ามีชาวต่างชาติ เพิ่ม 300บาท
 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  เดินทางวันที่ 1 - อาหารกลางวัน
  ช่วงเช้า รถรับที่สนามบินเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางไปแม่ฮ่องสอน
  แวะนมัสการ วัดพระธาตุศรีจอมทอง จากนั้น ชมปติมากรรมอันน่าอัศจรรย์จากธรรมชาติที่ ออบหลวง Unseen in Thailand
  ซึ่งมีลักษณะเป็นผาแคบที่ถูกลำน้ำแม่แจ่มเซาะผ่าน จากนั้นชมความงดงามของสวนสนที่ปลูกเรียงรายสวยงามที่ สวนสนบ่อแก้ว

  12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน ที่ อ.แม่สะเรียง

  13.00 น. ออกเดินทางต่อไป ถ้ำแก้วโกมล ชมความงามของหินงอก หินย้อยที่เป็นอันดับ 1 ใน 3 ของโลกซึ่งงดงามเหมือนดั่งเกล็ดน้ำแข็ง เกาะทั่วผนังห้อง
  (สามารถเปลี่ยนเป็นทุ่งบัวตอง ที่ดอยแม่อูคอได้ ช่วงวันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี)

  17.00 น. เข้าเช็คอินที่ โรงแรมใบหยกชาเลต์ หรือเทียบเท่าพักผ่อนตามอัธยาศัย

  19.00 น. รับประทานอาหารเย็น และ เดินเล่นตลาดเย็น ที่ ถนนคนเดิน แม่ฮ่องสอน จากนั้น เที่ยวชม หนองจองคำ หนองน้ำธรรมชาติใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน
  ชมศิลปะไทยใหญ่ ภาพเขียนกระจกสี และตุ๊กตาไม้ ณ วัดคู่แฝด ที่ วัดจองคำและวัดจองกลาง
  เดินทางวันที่ 2 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน
  08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเช็คเอาท์ เที่ยวตลาดสายหยุด
  เดินทางไป นมัสการพระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานสำคัญของแม่ฮ่องสอน จากยอดดอย
  สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน
  09.30 น. เที่ยว หมู่บ้าน กะเหรี่ยงคอยาว ที่บ้านห้วยเสือเฒ่า มาเรียนรู้และศึกษาการใช้ชีวิต เรียบง่าย ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น. ถึง สะพานซูตองเป้ (สะพานไม้แห่งศรัทธาหรือสะพานแห่งความสำเร็จ)
  เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ท่ามกลางธรรมชาติทุ่งนาและแม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่าน

  เดินทางต่อมายังภูโคลน อันซีนชื่อดังของแม่ฮ่องสอน ทรีทเมนต์ฟื้นฟูสภาพผิวหน้าด้วยโคลนจากภูเขาไฟสูตรที่ได้รับการยอมรับ
  16.00 น. แวะพักผ่อนท่ามกลางความสวยงามและร่มรื่นของ น้ำตกผาเสื่อ
  ขึ้น บ้านรักไทย เดินเล่นชมบ้านดินและศิลปะของหมู่บ้านชาวจีนยูนนาน

  17.00 น. เข้าเช็คอินที่ ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท

  19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ที่บ้านรักไทย
  เดินทางวันที่ 3 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน
  รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์ จากที่พัก

  06.00 น. ถึง ปางอุ๋ง ชมทัศนียภาพที่สวยงามอย่างที่เขาเรียกว่า สวิสเซอแลนด์เมืองไทย ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำที่ล้อมรอบด้วยป่าสน
  ชมดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกประดับไว้ในโครงการ

  08.30 น. แวะวนอุทยานถ้ำปลา ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ภายในแอ่งน้ำมีน้ำไหลออกจากถ้ำใต้ภูเขา
  อยู่ตลอดเวลา และมีปลาตัวโตๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เรียกชื่อว่าปลามุงหรือปลาคัง หรือปลาพลวง
  ออกเดินทางไปอ.ปาย ระหว่างทางแวะจุดชมวิว

  09.30 น. ออกเดินทางไป อ.ปาย
  (ระหว่างทาง ลูกค้าสามารถเปลี่ยนโปรแกรมไป ถ้ำน้ำลอด ที่อ.ปางมะผ้า เพิ่มค่าใช้จ่ายท่านละ 300 บาท ราคานี้รวมล่องแพ + ตะเกียง)

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ บ้านสันติชล

  ชมบ้านดิน ชิมชา สนุกสนานกับเล่นการโล้ชิงช้า เที่ยวศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน
  13.30 น. วัดน้ำฮู นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง และเป็นที่ประดิษฐานของพระเจดีย์ พระสุพรรณกัลยา และสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
  ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือพระเศียรกลวง พระโมฬีปิดเปิดได้และมีน้ำซึมออก
  นั่งเพลินๆ ชิมชา กาแฟเลิศรส และเค้กกลมกล่อมที่ ร้าน Coffee In Love ตามอัธยาศัย
  เดินทางต่อไปเพื่อรำลึกประวัติศาสตร์สงครามโลกโลกครั้งที่ 2 ที่ขัวเหล็ก หรือสะพานเหล็ก ที่ญี่ปุ่นสร้างไว้สมัยยึดครองเมืองปาย
  18.00 น. ชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายที่ วัดพระธาตุแม่เย็น

  เข้าเช็คอินที่ ปายดูร์ซี รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

  19.00 น. รับประทานอาหารเย็น และเดินเที่ยว ถนนคนเดินปาย แวะซื้อโปสการ์ดสวยๆ ที่ ร้านมิตรไทย ร้านสะบายดี ชิมโรตีอร่อยหลากรส พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นกลับที่พัก

  เดินทางวันที่ 4 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน
  05.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์จากที่พัก ชมทะเลหมอก
  ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จากนั้นรับประทานเช้าที่ห้วยน้ำดัง
  09.00 น. ชม น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกงามของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย ที่ทอดตัวลงมาจากหน้าผาความสูง 20 เมตร
  ด้านหน้าเป็นแอ่งหาดทราย น้ำใสสะอาด

  จากนั้นเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่
  12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น.เดินทางไปนมัสการวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (12 ราศี) ที่อำเภอแม่แตง เป็นวัดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเมืองเชียงใหม่ในตอนนี้
  และ ไม่ว่าใครที่ได้เห็น เป็นต้องหลงเสน่ห์ความงามของวัดแห่งนี้อย่างแน่นอน

  ช่วงเย็น แวะซื้อของฝากที่ร้านวนัสนันท์ และส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ