CMT 302 ทัวร์บ้านรักไทย - ปาย 3วัน 2 คืน
สะพานประวัติศาสตร์ปาย - ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน - ถ้าปลา - หมู่บ้านรักไทย
ปางอุ๋ง - สะพานซูตองเป้ - วัดพระธาตุดอยกองมู - ก๋วยเตี๋ยวบ้านจ่าโบ่ - ถนนคนเดินปาย
ห้วยน้ำดัง - น้ำตกหมอกฟ้า - คาเฟ่บนเครื่องบิน - วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน - ซื้อของฝาก

หมายเหตุ : โปรแกรมนี้เป็นเส้นทางที่ใช้เวลาในการเดินทาง เพราะมีเส้นทางที่วกวนและคดเคี้ยว
ลุกค้าควรเตรียมความพร้อมของร่างกายให้ดี โปรแกรมที่ทางทัวร์จัดขึ้น เป็นโปรแกรมที่เหมาะสม
ไม่อัดโปรแกรมให้แน่นจนเกินไป จึงขอให้ลูกค้าเข้าใจ เพราะทางเราไม่่มีนโยบายชโงกทัวร์
อยากให้ทางลูกค้าได้เที่ยวให้เต็มที่ คุ้มค่ากับครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาเยือนเมืองสามหมอก

โปรแกรมอัพเดท พฤษภาคม 2565
image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 - 3 ท่าน
 • 4 - 6 ท่าน
 • 7 -10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 8,500 บาท
 • 6,900 บาท
 • 5,900 บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • ที่พัก บ้านรักไทย
 • ลีไวน์รักไทย
 • ภูน้ำรักไทย
 • ชาสารักไทย
 • รีสอร์ท อ.ปาย
 • บ้านโชคดีปาย
 • ลิลูปาย
 • โยมาปาย
 • อัตรานี้รวม
 • - ที่พักพร้อมอาหารเช้า
 • - อาหารกลางวัน 3 มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% • หมายเหตุ
 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • - ถ้ามีชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 300 บาท
 • - ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • - ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • - สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
  ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ
  มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  เดินทางวันที่ 1 - อาหารกลางวัน
  ช่วงเช้า รถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือ โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่

  จากนั้นเดินทางไปอ.ปาย ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง แวะ สะพานประวัติศาสตร์ปาย อยู่ก่อนถึงอำเภอปายไม่มากนัก สร้างในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
  สะพานนี้เป็นหน้าด่านก่อนเข้าตัวอำเภอปาย และถือว่าเป็นจุดแรกที่ท่านจะได้สัมผัสความเป็นประวัติศาสตร์แห่งนี้ในอดีต

  12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  เที่ยว หมู่บ้านสันติชล (ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน) สร้างจำลองแบบกำแพงเมืองจีน วิถีชีวิตคนจีนยูนาน มีร้านอาหาร ร้านน้ำชา มีม้า
  และมีเครื่องเล่นแบบยูนาน

  14.00 น. เดินทางไป หมู่บ้านรักไทย 3 ชั่วโมง

  เที่ยวบ้านรักไทย ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ของชาวจีนยูนนาน
  มีเอกลักษณ์เฉพาะ ทั้งเรื่องของวิถีชีวิต อาหาร ที่พัก ตื่นเช้ามาเห็นสายหมอกคลอเคลียบนผิวน้ำ นั่งจิบชา
  สายๆ ปั่นจักยานเล่น เหมือนไม่ได้อยู่เมืองไทยเลย ที่นี่ยังอากาศดีตลอดทั้งปี แต่หน้าหนาวจะหนาวจับใจสุดๆ

  17.00 น. เข้าเช็คอินที่ รีสอร์ทบนบ้านรักไทย

  19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ที่บ้านรักไทย ตามอัธยาศัย ไม่รวมอาหารเย็น

  เดินทางวันที่ 2 - อาหารเช้า / อาหารกลางวัน
  07.00 น. ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินเที่ยวรอบๆหมู่บ้านรักไทย พักผ่อน ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย

  เดินทางไปยังปางอุ๋ง ชมทัศนียภาพที่สวยงามอย่างที่เขาเรียกว่า
  สวิสเซอแลนด์เมืองไทย ริมอ่างเก็บน้ำเป็นทิวสนที่ปลูกเรียงรายกัน ในยามเช้าช่วงฤดูหนาว ในบางวันอาจได้พบกับภาพอันสวยงาม
  ของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสาบ เคล้าไปกับอากาศที่หนาวเย็น ทำให้ปางอุ๋งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแสนโรแมนติกของแม่ฮ่องสอน
  ยิ่งยามพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำผ่านทิวสน และไอหมอกบางๆ ยิ่งเป็นภาพที่สร้างความประทับยากจะลืมเลือน

  เที่ยว ภูโคลน อันซีนชื่อดังของแม่ฮ่องสอน ทรีทเมนต์ฟื้นฟูสภาพผิวหน้าด้วยโคลนจากภูเขาไฟสูตร
  ที่ได้รับการยอมรับจากสากล นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็น นวดหน้า แช่น้ำแร่ ฯลฯ ได้ตามอัธยาศัย

  เข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอน / เดินทางไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยกองมูจากวัดพระธาตุ ดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศ
  และสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน และสวยงามมาก

  12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  เดินทางกลับ อ.ปาย 3 ชั่วโมง ระหว่างทาง แวะ ก๋วยเตี๋ยวบ้านจ่าโบ่ หรือ จุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม
  ในช่วงหน้าหนาวจุดชมวิวบ้านหลุกข้าวหลามจะคึกคักเป็นพิเศษด้วยนักท่องเที่ยว ที่นี่บรรยากาศดีและเย็นสบาย สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ยอดเขา

  ถึงอ.ปาย เดินทางไปแช่เท้า ที่ น้ำพุร้อนท่าปาย สภาพของโป่งน้ำร้อนเป็นบ่อน้ำร้อนน้ำกำลังเดือนเป็นฟองๆ และมีหมอกควันปกคลุมพื้นที่
  พร้อมทั้งมีน้ำร้อนไหลเรื่อยๆ ทั่วบริเวณกว้างมีบ่อใหญ่สองบ่อ นอกนั้นมีลักษณะเป็นน้ำผุดบางจุดความร้อนประมาณ 80 องศาเซลเซียส
  และรอบๆ โป่งร้อนเป็นไม้สักที่สมบูรณ์มาก

  18.00 น. ชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปาย จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอปายได้ทั่วถึงทั้งบ้านเรือนและทุ่งนา ที่ วัดพระธาตุแม่เย็น

  เข้าเช็คอินที่รีสอร์ท ในตัวเมืองปาย

  19.00 น. เดินเล่น ถนนคนเดินเมืองปาย (ไม่รวมอาหารเย็น) ในตอนกลางคืนทั้งถนนจะปิดการจราจร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเดินเลือกซื้อสินค้า
  มีร้านขายของแบกะดิน สลับกับร้านค้าที่ตกแต่งอย่างสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละร้าน สินค้าที่นี่มักเป็นของที่ระลึกเก๋ไก๋ หรือสินค้า hand madeน่ารักๆ
  นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีสด และการแสดงเปิดหมวกต่างๆที่สร้างสีสันให้กับถนนคนเดินปายระหว่างทางอีกด้วย

  เดินทางวันที่ 3 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน
  05.00 น. เช็คเอาท์จากที่พัก (อาหารเช้าจะเป็น ABF BOXจากโรงแรม )

  เดินทางไป ชมทะเลหมอก เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากที่สุดและมีชื่อเสียงมาก ชม พระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันกว้างใหญ่ในช่วงฤดูหนาว
  สภาพธรรมชาติที่สวยงามของจุดชมวิวนี้ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (ดอยกิ่วลม)

  09.30 น.แวะโป่งเดือดป่าแป๋ เป็นน้ำร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดิน บริเวณซึ่งเป็นป่าทึบจะอบอวลไปด้วยกลิ่นกำมะถัน บริเวณโดยรอบสะอาด และมีจัดนิทรรศการ
  ลักษณะของน้ำพุ่งขึ้นจากระดับผิวดินเป็นครั้งคราวตลอดเวลา และคุณสมบัติของน้ำพุร้อนอย่างหนึ่งคือ ช่วยรักษาโรคปวดตามข้อ
  (มีบริการแช่ ที่อุทยาน ให้ลูกค้าตามอัธยาศัย)

  11.00 น. แวะเที่ยวชม น้ำตกหมอกฟ้าน้ำตกงามของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย ที่ทอดตัวลงมาจากหน้าผาความสูง 20 เมตร
  ด้านหน้าเป็นแอ่งหาดทราย น้ำใสสะอาด จากนั้นเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่

  12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น. แวะเที่ยว คาเฟ่บนเครื่องบินแอร์บัสแห่งแรกและแห่งเดียวในเชียงใหม่ นั่งเครื่องบิน จิบปาแฟบน Air Diamond Cafe

  เดินทางไปนมัสการวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (12 ราศี) ที่อำเภอแม่แตง เป็นวัดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเมืองเชียงใหม่ในตอนนี้
  และ ไม่ว่าใครที่ได้เห็น เป็นต้องหลงเสน่ห์ความงามของวัดแห่งนี้อย่างแน่นอน

  ถ้าเวลาเหลือ ก่อนกลับเข้าตัวเมือง สามารถแวะสวนดอกไม้มากาเร็ต / ลูกค้าชำระเงินค่าเข้าชมเองค่่่่ะ

  17.00 น. แวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์ หรือ ตลาดวโรรส

  ช่วงเย็น และส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ