ใบอนุญาต เลขที่ 22/00448 | แฟ็กซ์ : 053 - 447564
สายด่วน : 085-6698254 , 088-2587358
cmwonderlandtravel@gmail.com
line id : nimsriwonderland

ทัวร์บ้านระเบียงดาว - อ่างขาง 3วัน 2คืน
ปางช้างแม่แตง - ถ้ำเชียงดาว - วัดถ้ำผาปล่อง - บ้านระเบียงดาว - บ้านไม้หอมฮิโนกิ - บ้านขอบด้ง
โรงงานหลวง - สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง - วัดท่าตอน - สวนส้มธนาธร - วัดบ้านเด่น - ร้านวนัสนันท์
image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 - 3 ท่าน
 • 4 - 6 ท่าน
 • 7 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 7,900 บาท
 • 6,500 บาท
 • 5,500 บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม / รีสอร์ท
 • (วันที่1) บ้านระเบียงดาว
 • อ่างขางวิลล่า
 • สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
 • อ่างขางธรรมชาติรีสอร์ท (เพิ่มค่าใช้จ่าย)

 • อัตรานี้รวม
 • - ที่พัก 2 คืนพร้อมอาหารเช้า
 • - อาหารกลางวัน 3 มื้อ /เย็น 1มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - อาหารเย็น
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% • หมายเหตุ
 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • - ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • - ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • - สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
  ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ
  มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม


 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  เดินทางวันที่ 1 - อาหารกลางวัน / อาหารเย็น
  ช่วงเช้า รถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางสู่ ปางช้างแม่แตง

  ระหว่างทางแวะชม ฟาร์มกล้วยไม้ ฟาร์มผีเสื้อ

  10.00 น. ชมการแสดงความสามารถและความน่ารัก เช่น ช้างเตะฟุตบอล ช้างวาดรูป การแสดงสาธิตของช้างงาน ช้างเล่นดนตรี ช้างออกกำลังกาย

  11.00 น. พาท่าน นั่งเกวียนชมทุ่ง สัมผัสวิถีชีวิตไทยโบราณ ใกล้ชิดธรรมชาติและทุ่งนา แห่งเดียวที่เชียงใหม่

  นำท่านนั่งช้าง ชมป่า ลัดเลาะริมน้ำแม่แตง สู่เขตป่าชมความงามธรรมชาติของป่าไม้เชียงใหม่
  ภายในปางช้าง ยังมี ของที่ระลึกได้ภายในปางช้างแม่แตง เช่น เสื้อสกรีนรูปช้าง ภาพวาดจากฝีงวงของช้าง ผลิตภัณฑ์กระดาษสาที่ทำจากมูลช้าง
  ของที่ระลึกที่ทำจากมูลช้างอีกด้วย

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันภายในปางช้าง

  13.00 น. ออกเดินทางไป แวะ ถ้ำเชียงดาวตั้งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายใน แต่ละถ้ำมีความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ
  ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อย ที่ก่อให้ เกิด รูปร่างต่างๆเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม ออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำ เป็นสระน้ำมีปลาน้อยใหญ่ว่ายวนไปมา ทำให้ บรรยากาศสดชื่นและยังร่มรื่น

  15.30 น. แวะ สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง หรือวัดถ้ำผาปล่อง ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงทางขึ้นโดยใช้บันได 510 ขั้นขึ้นไปจนถึงสำนักสงฆ์
  เป็นสถานปฏิบัติธรรมอันเงียบสงบ บรรยากาศโดยรอบเป็นธรรมชาติ ภายในถ้ำผาปล่องจะมีรูปหล่อเหมือนองค์หลวงปู่สิมประดิษฐานอยู่ในท่าขัดสมาธิเพชร
  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำองค์ท่าน และเจดีย์แห่งความกตัญญู ที่คณะศิษย์ได้จัดสร้างถวายให้ใช้เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุและเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องอัฐบริขารของ "หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร"

  17.00 น. เข้าเช็คอินที่ บ้านระเบียงดาวโฮมเสตย์ หรือ บ้านหมอกตะวันโฮมเสตย์ รับประทานอาหารเย็นที่โฮมเสตย์

  ชมวิวทิวทัศน์ ได้ที่ระเบียงชมวิวดอยหลวงเชียงดาวที่มองเห็นได้จากบ้านพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

  เดินทางวันที่ 2 - อาหารเช้า / อาหารกลางวัน
  08.00 น.ตื่นแต่เช้า นั่งรับประทานอาหารเช้าที่ริมระเบียง ท่ามกลางธรรมชาติ วิวทิวทัศน์ของดอยหลวงเชียงดาว

  09.30 น. เช็คเอาท์จากที่พัก เดินทางไปต่อ แวะ บ้านไม้หอมฮิโนกิแรกเริ่มบ้านไม้หอมฮิโนกินั้นสร้างขึ้นเพื่ออยู่อาศัย
  เป็นงานสถาปัตยกรรมออกแบบที่ผสมผสานระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยใช้ไม้หอมฮิโนกิที่มีอายุหลายร้อยปี ประกอบขึ้นเป็นตัวบ้าน
  ตั้งแต่การสร้างพื้นบ้านไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ ไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้า เตียงนอน เก้าอี้ ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยช่างไม้ฝีมือดี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมรายได้ให้แก่ชาวบ้านที่ว่างเว้นจากงานเกษตรกรรมสามารถพึ่งพาตัวเองได้

  11.00 น. ก่อนขึ้นอ่างขาง แวะ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ซึ่งนอกจากจะได้ทราบถึงแนวพระราชดำริของ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้านและยั่งยืนในรูปแบบพิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต (Living Site Museum)
  ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารนิทรรศการ โรงงานหลวงฯ และชุมชนบ้านยางแล้ว ก็ยังจะได้เลือกซื้อเลือกชมผลิตภัณฑ์ "ดอยคำ"เป็นของกินของฝากได้อีกด้วย

  12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  14.00 น. ขึ้นอ่างขาง เที่ยว สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ชมแปลงสาธิต เช่น สวนบอนไซและสวนหินธรรมชาติ ,
  โรงเรือนดอกไม้ เป็นโรงเรือนที่รวบรวมพันธุไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวชนิดต่างๆ มากมาย , สวนแปดสิบ เป็นสวนจัดกลางแจ้ง
  โดยจะจัดตกแต่งสวนในสไตล์อังกฤษ ด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เมืองหนาวนานาชนิด ,สวนคำดอย เป็นสวนที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกกุหลาบพันปี
  สายพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะไม่มีปลูกที่ อื่นนอกจากที่สวนแห่งนี่ที่เดียว

  16.30 น. เข้าเช็คอินที่ รีสอร์ทบนอ่างขาง พักผ่อนตามอัธยาศัย

  19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ โครงการหลวง หรือร้านอาหารใกล้รีสอร์ท ( ไม่รวมอาหารเย็น ตามอัธยาศัย)

  เดินทางวันที่ 3 - อาหารเช้า / อาหารกลางวัน
  06.30 น. ตื่นแต่เช้า เดินทางไป บ้านขอบด้งเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่คึกคักเป็นพิเศษ ชาวเขาที่นี่นับถือผี มีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวงในด้านการเกษตรและด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน และยังมีโครงการมัคคุเทศก์น้อยที่อบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้งเพื่อช่วยอธิบายวิถีชีวิตของพวกเขาให้ผู้มาเยือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความรักท้องถิ่นให้เด็กๆ

  08.00 น. กลับที่พักเพื่อเช็คเอาท์ และรับประทานอาหารเช้า

  09.00 น. ลงจากอ่างขาง เดินทางไป ต่อ แวะไหว้พระ ที่ วัดท่าตอน มีพื้นที่ของวัดกว้างขวางมาก เพราะสร้างเรียงรายกันไปตามไหล่เขา มีอยู่ด้วยกัน 9 ชั้น
  แต่ละชั้นก็จะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อให้พุทธสานิกชนบูชา และมีพระพุทธรูปเก่าแก่ศิลปเชียงแสนที่อัญเชิญมาจากวัดพระธาตุสบฝางประดิษฐานอยู่ในศาลาการเปรียญของวัด และมีพระพุทธรูปที่สำคัญอีกหลายองค์ จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของวัดคือชั้นที่แปดซึ่งจะมีเจดีย์แก้ว ภายในเจดีย์แก้วมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด 3 ชั้น มีพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากทั้งในและประเทศต่างๆประดิษฐานอยู่ และในชั้นบนสุด เป็นที่บรรจุพระบรมธาตุสารีริกธาตุ พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ สามารถขึ้นไปกราบไหว้บูชาได้ และในชั้นบนสามารถชมทิวทัศน์บริเวณโดยรอบ

  12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน ที่ อ.ท่าตอน

  13.00 น. นั่งรถราง ชม สวนส้มธนาธร ชมพันธุ์ส้มนานาชนิด บนพื้นที่กว่า 700 ไร่ บรรยากาศล้อมรอบไปด้วยภูเขาและอยู่ใกล้กับเขื่อนพลังไฟฟ้าแม่มาว
  ที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดส้มสายน้ำผึ้งชื่อดัง ที่ส่งไปขายทั้งในและนอกประเทศ

  14.30 น.ใช้เวลา กลับจ.เชียงใหม่ ประมาณ 3 ชั่วโมง แวะ นมัสการวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆ แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและศิลปะล้านนา ทำให้วัดแห่งนี้มีความสวยงามวิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก ภายในวัดมีอุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร พระสถูปเจดีย์

  18.00 น.แวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์

  ช่วงค่ำ ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆเพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ