CMT 104 ทัวร์เชียงใหม่ - ลำปางเมืองต้องห้ามพลาด 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมอัพเดท สิงหาคม 2566
ดอยม่อนแจ่ม - สวนส้ม - สวนดอกไม้มากาเร็ต - ดอยสุเทพ - อาหารขันโตกล้านนา
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย - ตลาดทุ่งเกวียน - พระธาตุลำปางหลวง - วัดพระธาตุดอยพระฌาน (พระใหญ่ไดบุตสึ)
นั่งรถม้าชมเมือง - ตลาดอัศวิน - พิพิธภัณฑ์เซรามิคคณบดี - วัดปงสนุก
วัดพระแก้วดอนเต้า - สะพานรัษฎาภิเษก -วัดพระธาตุหริภุญชัย
image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 - 3 ท่าน
 • 4 - 6 ท่าน
 • 7 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 6,900 บาท
 • 5,900 บาท
 • 5,500 บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม (รวมในโปรแกรม)
 • วันที่ 1 (เชียงใหม่)
 • ไอบิส สไตล์ - ใกล้ มช.
 • คาซ่า เวสป้า วัวลาย - ถนนคนเดินวัวลายวันเสาร์
 • เชียงใหม่เกตุบูติค - ถนนคนเดินวัวลายวันเสาร์
 • อิมท่าแพ - ถนนคนเดินท่าแพวันอาทิตย์
 • เมย์ฟลาวเว่อร์ - ถนนนิมมานเหมินทร์
 • วันที่ 2 (ลำปาง)
 • โรงแรมเลอเนิฟ
 • โรงแรมเอบิช Abizz
 • โรงแรมวิลล่า รัษฎา
 • สามารถเลือกรร.อื่นๆได้ (เพิ่มค่าใช้จ่าย)
 • ยู เชียงใหม่ | | | อเวย์ ท่าแพ
 • สมายล์ ล้านนา | | | อิมพีเรียล แม่ปิง
 • ดิเอ็มเพลส | | | ดุสิต ดีทู
 • เซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ | | | คันทารี่ ฮิลล์
 • รติลานนา ริเวอร์ไซด์
 • อัตรานี้รวม
 • - ที่พักพร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • - อาหารกลางวัน 3 มื้อ / เย็น 1 มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% • หมายเหตุ
 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • - ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • - ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • - สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
  ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ
  มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  เดินทางวันที่ 1 - อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

  ช่วงเช้า รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
  ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขา สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ.ดอยม่อนแจ่ม
  ม่อนแจ่ม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งก็ยังมีหมอกในตอนเช้านับเป็นการต้อนรับเช้าวันใหม่ที่สดใส มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

  เดินเที่ยว สกายวอร์ค จุดชมวิวลอยฟ้า ทางเดินเหนือเมฆที่จะพาคุณเดินล่องลอยไป ตามสวนดอกไม้
  ชมวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา มีความยาวตลอดเส้นทางกว่า 100 เมตร

  *ม่อนแจ่ม มีกิจกรรม รถเลื่อนไม้ (ฟอร์มูล่าม้ง) (ลูกค้าชำระเงินเองค่ะ)

  เที่ยว ยิ่งยงสวนดอกไม้ สวนดอกไม้บนเนินเขาสูง ซึ่งน่าจะเป็นเนินเขาที่สูงสุดในม่อนแจ่ม ทำให้สามารถมองเห็นวิวของม่อนแจ่ม
  ได้ในมุมสูงได้อย่างสวยงาม เหมือนกำลังเดินอยู่เหนือภูเขาและท้องฟ้า

  10.00 น. เที่ยวชม สวนส้มยอดดอย หรือ สวนส้มของฉัน My Garden มาเที่ยวที่สวนส้มบอกเลยว่าคุ้มแล้ว คุ้มอีก ทางสวนยังมีพร็อพให้ยืมฟรีแบบเริ่ดๆ อีกด้วย

  12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น.เดินทางไป ชมสวนดอกไม้ สวนดอกมากาเร็ตเชียงใหม่ ที่นี่มีสวนดอกไม้หลายสวนที่เปิดให้เข้าชมความงาม จัดเป็นมุมสวยๆ
  ปลูกเรียงเป็นแถว พร้อมพร๊อพให้ยืมถ่ายรูป เช่น ตะกร้าเก็บดอกไม้ หมวกสาน ช่อดอกไม้ ฯลฯ
  (ทางทัวร์รวมค่าบัตร 1 สวนเท่านั้น ตามฤดูกาล / ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนคะ)

  14.30 น. นมัสกา ร อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ซึ่งท่านเป็นบุคคลแรกที่บุกเบิกการสร้างถนนขึ้นไปถึงดอยสุเทพ

  จากนั้นเดินทางขึ้นเขา ไหว้พระ วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
  และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า "หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่"

  17.00 น. เข้าเช็คอินที่ โรงแรมระดับ 3 ดาว ในตัวเมืองเชียงใหม่

  18.30 น. ร่วมรับประทานอาหารพื้นเมือง อาหารขันโตกล้านนา ที่ คุ้มขันโตก และชมการแสดงพื้นเมืองขึ้นชื่อว่าเป็นร้านอาหารไทยแบบล้านนาแท้ ๆ
  ของเมืองเชียงใหม่ภายนอกสวยงามสะอาดตา พื้นที่รอบ ๆ กว้างขวาง บรรยากาศภายในตกแต่งอย่างสวยงาม
  ด้วยสถาปัตยกรรมของชาวเหนือ ผสมผสานกับบรรยากาศพื้นบ้านล้านนา

  21.00 น. กลับที่พัก

  เดินทางวันที่ 2 - อาหารเช้า / อาหารกลางวัน
  08.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์จากที่พัก ออกเดินทางไป จ.ลำปาง

  09.30 น. ถึง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นศูนย์ฝึกลูกช้างซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก เป็นสถานที่เลี้ยงและฝึกลูกช้าง
  เพื่อให้เชื่อฟังคำสั่งและมีความชำนาญในการทำไม้ขณะที่แม่ช้างไปทำงานในป่า
  และศูนย์ฝึกลูกช้างจึงถูกปรับมาเป็นสถานที่ดูแลช้างแก่และเจ็บป่วย และที่นี่ยังเป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลช้างด้วย

  แวะตลาดทุ่งเกวียน กาดทุ่งเกวียน ตั้งอยู่บนทางหลวงเส้นทางจากเชียงใหม่-ลำปาง
  เป็นแหล่งขาย อาหารและสินค้าพื้นบ้าน หรือของที่ระลึก อย่างเช่น งานเซรามิคขึ้นชื่อของจังหวัดลำปาง

  12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  13.00น. แวะนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับคนปีฉลู วัดพระธาตุลำปางหลวง นักท่องเที่ยวทุกคนที่มีโอกาสมาเยือนลำปาง สถานที่แรกที่มักจะนึกถึง
  ก็คือวัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดที่เก่าแก่ มีประวัติความเป็นมายาวนานมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แสดงความเป็นล้านนาอย่างเด่นชัดที่สุดวัดหนึ่ง องค์พระธาตุ
  และนอกจากนั้น ยังมีเงาพระธาตุในซุ้มพระบาท เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand ให้ได้ชมกันอีกด้วยครับ

  14.30 น.เดินทางไป อ.แม่ทะ เที่ยว วัดพระธาตุดอยพระฌาน เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาอันเงียบสงบที่เรียกว่า ดอยพระฌาน
  สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอแม่ทะ ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวเวลาเช้าสามารถเห็นทะเลหมอกเคล้าแสงสวยได้อีกด้วย
  นอกจากตัววัดที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่งดงาม ยังมี พระใหญ่ไดบุตซึ องค์พระสีเขียวขนาดใหญ่ เป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คล่าสุดของดอยพระฌาน
  ที่ไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่น

  เข้าเช็คอินที่ ในตัวเมืองลำปาง / พักผ่อนตามอัธยาศัย

  17.30 น. นั่งรถม้า 1 ชั่วโมง ชมวิถีชีวิต และ วิวทิวทัศน์เมืองลำปาง ถ่ายรูปคู่กับหอนาฬิกาคู่เมืองลำปาง ที่ห้าแยกหอนาฬิกา

  19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ไม่รวมอาหารเย็น ตามอัธยาศัย) เดินเที่ยวชม ตลาดอัศวิน ตลาดใหญ่ของเมืองลำปาง

  - รายละเอียดเพิ่มเติม -

  - หากต้องการชื่นชมกับสถาปัตยกรรมบ้านเรือนและตึกเก่าแก่ สามารถ ชมได้ทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์-อาทิตย์
  - ตลาดถนนคนเดิน (กาดกองต้า) ต้องเดินในวัน เสาร์-อาทิตย์ 17.00 – 22.00 น.

  เดินทางวันที่ 3 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน
  08.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์จากโรงแรม

  08.30 น. เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี การตั้งพิพิธภัณฑ์ก็เพื่อรักษาเกียรติประวัติของอาปาอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน ต้นตระกูลธนบดีสกุล
  ผู้ค้นพบแร่ดินขาวและก่อตั้งโรงงานเซรามิคแห่งแรกของลำปาง ซึ่งได้รวบรวมเรื่อง ราวและตำนาน "ชามไก่แห่งธนบดี" หนึ่งเดียวที่ยังคงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์แห่ง
  ความภาคภูมิใจให้สมกับที่ลำปางเป็น เมืองแห่งเซรามิคของ ประเทศไทย

  แวะชม วัดปงสนุกวัดแห่งเขลางค์นคร ธรรมสถานหนึ่งเดียวของไทย ที่พึ่งได้รับรางวัล
  “Award of Merit” จาก UNESCOในปี 2008 เผยเส้นทางการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม-สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศ จากชุมชน-รัฐ

  เดินทางไป วัดพระแก้วดอนเต้า หรือ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงาม มีอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐาน
  พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ปี พ.ศ.1979 เป็นเวลานานถึง 32 ปี วิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ที่มีอายุเก่าพอๆกับวัดนี้
  นอกจากนี้ยังมี วิหารหลวงและพิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนา

  แวะถ่ายรูป ที่ สะพานรัษฎาภิเษก หรือ สะพานขาว ที่เป็นดังแลนด์มาร์กของเมืองรถม้าลำปาง ได้มีอายุครบ 100 ปี
  แล้วเป็นเวลายาวนานที่สะพานสีขาวสะอาดตา โดดเด่นด้วยเส้นโค้งทรงคันธนูรวม 4 โค้งทอดข้ามผ่านแม่น้ำวัง
  ให้ผู้คนได้ใช้สัญจรผ่านไปมาระหว่างสองฝั่งแม่น้ำในเขตใจกลางเมืองลำปาง และกลายเป็นสัญลักษณ์คู่เมืองที่ชาวลำปางคุ้นตา

  12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  13.30น. ออกเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่ แวะ จ.ลำพูน นมัสการ วัดพระธาตุหริภุญชัย
  เป็นวัดที่มีองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ที่มีอายุเกิดกว่าหนึ่งพันปี ประดิษฐานอยู่กลางวัด เป็นเจดีย์องค์เก่าแก่องค์หนึ่งในลานนาไทย

  16.30 น.จากนั้นแวะซื้อของฝาก ไม่ว่าจะเป็นแคบหมู น้ำพริก ที่ร้านขายของฝากในตัวเมืองเชียงใหม่

  17.30 น. ส่่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ ( หรือส่งที่สนามบินลำปางได้ครับ แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อน )