ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที่ 22/00448
สายด่วน : 085-6698254
cmwonderlandtravel@gmail.com
line id : nimsriwonderland

CMT 103 ทัวร์เชียงใหม่สุดฮิต 3 วัน 2 คืน
พระธาตุดอยคำ(หลวงพ่อทันใจ) - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - บ้านข้างวัด - ครูบาศรีวิชัย
ดอยสุเทพ - หุ่นฟางคิงคองยักษ์ (ห้วยตึงเฒ่า) - อาหารขันโตกล้านนา - ดอยอินทนนท์ - ดอยม่อนแจ่ม -
ฟอร์มูล่าม้ง - สวนส้ม - สวนดอกไม้มากาเร็ต - โหล่งฮิมคาว - ซื้อของฝาก
โปรแกรมอัพเดท สิงหาคม 2566
image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 - 3 ท่าน
 • 4 - 6 ท่าน
 • 7 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 6,900 บาท
 • 5,900 บาท
 • 4,900 บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม (รวมในโปรแกรม)
 • ไอบิส สไตล์ - ใกล้ มช.
 • คาซ่า เวสป้า วัวลาย - ถนนคนเดินวัวลายวันเสาร์
 • เชียงใหม่เกตุบูติค - ถนนคนเดินวัวลายวันเสาร์
 • อิมท่าแพ - ถนนคนเดินท่าแพวันอาทิตย์
 • เมย์ฟลาวเว่อร์ - ถนนนิมมานเหมินทร์
 • สามารถเลือกรร.อื่นๆได้ (เพิ่มค่าใช้จ่าย)
 • ยู เชียงใหม่ | | | อเวย์ ท่าแพ
 • สมายล์ ล้านนา | | | อิมพีเรียล แม่ปิง
 • ดิเอ็มเพลส | | | ดุสิต ดีทู
 • ฮอลิเดย์ อินน์ | | | คันทารี่ ฮิลล์
 • รติลานนา ริเวอร์ไซด์
 • อัตรานี้รวม
 • - ที่พักพร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • - อาหารกลางวัน 3 มื้อ / เย็น 1 มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - อาหารเย็น 1 มื้อ
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% • หมายเหตุ
 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • - ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • - ชาวต่างชาติเพิ่ม 300 บาท
 • - สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
  ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ
  มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  เดินทางวันที่ 1 - อาหารกลางวัน/อาหารเย็น

  ช่วงเช้า รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

  จากนั้นเดินทางไป วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพรบนบาน
  อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ภายในวัดยัง มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่

  นั่งรถรางเที่ยวชม บรรยากาศ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (รวมรถราง) เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่จัดงาน
  มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 และ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์กลางการเรียนรู้พืชสวนโลกมีการจัดแสดงพันธุ์ไม้นานาชนิด การจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรและอื่น ๆ
  เพื่อการศึกษางานวิจัย และเป็นแหล่งพบปะกันในกลุ่มเกษตรกร ภายในพื้นที่มีการจัดภูมิสถาปัตย์อย่างสวยงาม

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ทเมนู ที่ร้านอาหาร

  13.00 น. เดินทางไปแวะ บ้านข้างวัด (ปิดวันจันทร์) บ้านแต่ละหลังก็จะเปิดเป็นร้านขายของเแฮนเมด, ของตกแต่งบ้าน,ร้านกาแฟ,งานไม้
  Bookoo studio Showroom งานคราฟท์และงานเซรามิก, Orn the Rose บ้านและสตูดิโอ ของหญิงสาวที่รักงานปักผ้า, ห้องสมุดเก๋ๆ เอาไว้นั่งอ่านหนังสือชิลๆ

  นมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ซึ่งท่านเป็นบุคคลแรกที่บุกเบิกการสร้างถนนขึ้นไปถึงดอยสุเทพ

  จากนั้นเดินทางไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ (รวมลิฟท์ขึ้น -ลง ) และบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
  และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า "หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่"

  15.00 น . แวะชมบรรยากาศทุ่งนากว้างใกล้เมืองเชียงใหม่ ถ่ายภาพคู่กับหุ่นฟางคิงคองยักษ์ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า สถานที่พักผ่อนของชาวเชียงใหม่
  (ลูกค้าสามารถเปลี่ยนไป พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวชน์ หรือ บ้านม้งดอยปุยได้ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อน)

  17.00 น. เข้าเช็คอินที่ โรงแรมระดับ 3 ดาวในตัวเมืองเชียงใหม่

  18.30 น. ร่วมรับประทานอาหารพื้นเมือง อาหารขันโตกล้านนา ที่ คุ้มขันโตก และชมการแสดงพื้นเมืองขึ้นชื่อว่าเป็นร้านอาหารไทยแบบล้านนาแท้ ๆ
  ของเมืองเชียงใหม่ภายนอกสวยงามสะอาดตา พื้นที่รอบ ๆ กว้างขวาง บรรยากาศภายในตกแต่งอย่างสวยงาม
  ด้วยสถาปัตยกรรมของชาวเหนือ ผสมผสานกับบรรยากาศพื้นบ้านล้านนา

  21.00 น. กลับที่พัก

  เดินทางวันที่ 2 - อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

  ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

  07.30 น. รถรับ เดินทางไปยัง ดอยอินทนนท์ ชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ
  ถ้าลูกค้าต้องการเดินเที่ยวเส้นกิ่วแม่ปาน ลูกค้าต้องชำระค่าไกด์ท้องถิ่นที่อุทยานด้วยตัวเอง(ไม่รวมในค่าทัวร์) และใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
  และต้องตัดโปรแกรมอื่นๆออกเป็นบางส่วนตามระยะเวลาที่ใช้ในการเดินเที่ยว

  09.30 น. ถึงบริเวณยอดดอยอินทนนท์ บริเวณแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์และสถานีทำการของทหารอากาศ
  และเป็นที่ประดิษฐาน “พระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์”หรือ “กู่พระเจ้าอินทวิชยานนท์” ท่ามกลางผืนป่าบนยอดดอยอินทนนท์ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,565 เมตร

  10.30 น. นำท่าน นมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล โดยสร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ โดยสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สร้างโดยกองทัพอากาศไทย ร่วมกับ พสกนิกรชาวไทย
  พระมหาธาตุทั้ง 2 องค์นี้ เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบูชา

  เที่ยวชม ตลาดม้งเป็นตลาดที่จำหน่ายพืช ผลไม้ของฝากทางการเกษตรของพี่น้องชาวเขาเผ่าม้ง ที่มีทั้งผัก, ผลไม้สดๆ และของฝากต่างๆจากชาวเขา

  12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ทเมนู ที่ ครัวมิตรภาพ

  13.30 น.แวะชม สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ เป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงอีกแห่งหนึ่ง ดำเนินงานวิจัยด้านไม้ดอก ไม้ประดับ
  พืชผัก และไม้ผล รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การส่งเสริมให้เป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกร ทั้งชาวกะเหรี่ยง และ ม้งในหมู่บ้านรอบๆ สถานีฯ
  พร้อมกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานพัฒนาด้านสังคมและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร

  นำท่านสู่ น้ำตกวชิรธาร ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 760 เมตร

  17.30 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

  - ( ไม่รวมอาหารเย็น ตามอัธยาศัย)
  (หรือ จ่ายเพิ่มเพียงท่านละ 600 บาท (รวมบัตร+รถรับส่ง) เพื่อเข้าชมเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี)

  18.30 น. รถรับที่โรงแรม เดินทางไป ไนท์ซาฟารี ชมสวนสัตว์ " เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี " สวนสัตว์กลางคืน ที่มีขนาดใหญ่
  และสวยที่สุดในเอเชีย กลับที่พักประมาณ 21.00 น.

  เดินทางวันที่ 3 - อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

  06.30 น. รับประทานอาหารเช้าและ เช็คเอาท์จากที่พัก

  07.00 น. ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขา สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ.ดอยม่อนแจ่ม
  ม่อนแจ่ม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งก็ยังมีหมอกในตอนเช้านับเป็นการต้อนรับเช้าวันใหม่ที่สดใส มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

  เดินเที่ยว สกายวอร์ค จุดชมวิวลอยฟ้า ทางเดินเหนือเมฆที่จะพาคุณเดินล่องลอยไป ตามสวนดอกไม้
  ชมวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา มีความยาวตลอดเส้นทางกว่า 100 เมตร

  *ม่อนแจ่ม มีกิจกรรม รถเลื่อนไม้ (ฟอร์มูล่าม้ง) (ลูกค้าชำระเงินเองค่่ะ)

  ระหว่างทาง ลูกค้าสามารถแวะ ปางช้างแม่สา มาร่วมทำกิจกรรมดูช้าง ​ไม่ว่าจะอาบน้ำช้าง​ * ทำอาหารเลี้ยงช้าง * หรือช่วยเหลืออุดหนุนซื้อตะกร้าอาหารเลี้ยงช้าง

  10.00 น. เที่ยวชม สวนส้มยอดดอย หรือ สวนส้มของฉัน My Garden มาเที่ยวที่สวนส้มบอกเลยว่าคุ้มแล้ว คุ้มอีก ทางสวนยังมีพร็อพให้ยืมฟรีแบบเริ่ดๆ อีกด้วย ทั้งตระกร้าเก็บส้ม หมวก ร่ม และรองเท้าบูท

  12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น.เดินทางไป ชมสวนดอกไม้ สวนดอกมากาเร็ตเชียงใหม่ ที่นี่มีสวนดอกไม้หลายสวนที่เปิดให้เข้าชมความงาม จัดเป็นมุมสวยๆ
  ปลูกเรียงเป็นแถว พร้อมพร๊อพให้ยืมถ่ายรูป เช่น ตะกร้าเก็บดอกไม้ หมวกสาน ช่อดอกไม้ ฯลฯ

  (ทางทัวร์รวมค่าบัตร 1 สวนเท่านั้น ตามฤดูกาล / ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนคะ)

  15.30 น. เที่ยว โหล่งฮิมคาว ชุมชนศิลปะเล็กๆขายสินค้าพื้นเมืองและงานคราฟท์ เกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้คนที่รักในศิลปะ
  อยากแบ่งปันศิลปะวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์งานฝีมือต่างๆ

  16.30 น.จากนั้นแวะซื้อของฝาก ไม่ว่าจะเป็นแคบหมู น้ำพริก ที่เลือกร้านของฝากดังนี้ >> ร้านวนัสนันท์, ตลาดวโรรส, ตลาดแม่เหียะ, ตลาดต้นพยอม

  ช่วงเย็น ส่่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

  * ระหว่างทางสามารถแวะร้านกาแฟ คาเฟ่ > ในตัวเมืองเชียงใหม่ได้ ลูกค้าชำระเงินเองคะ *