CMT 102 วัดพระพุทธบาทสี่รอย - ไหว้พระ 9 วัดเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
วัดป่าดาราภิรมย์ - วัดพระพุทธบาทสี่รอย - คาเฟ่บนเครื่องบิน - วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน
อาหารขันโตกล้านนา - วัดพระธาตุดอยคำ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ  (ปีมะแม) - วัดเจ็ดยอด (ปีมะเส็ง งูเล็ก)
วัดพระสิงห์ (ปีมะโรง) วัดเจดีย์หลวง - วัดชัยมงคล - ซื้อของฝาก
โปรแกรมอัพเดท สิงหาคม 2566
image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 - 3 ท่าน
 • 4 - 6 ท่าน
 • 7 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 4,500 บาท
 • 3,900 บาท
 • 3,500 บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม (รวมในโปรแกรม)
 • ไอบิส สไตล์ - ใกล้ มช.
 • คาซ่า เวสป้า วัวลาย - ถนนคนเดินวัวลายวันเสาร์
 • เชียงใหม่เกตุบูติค - ถนนคนเดินวัวลายวันเสาร์
 • อิมท่าแพ - ถนนคนเดินท่าแพวันอาทิตย์
 • เมย์ฟลาวเว่อร์ - ถนนนิมมานเหมินทร์
 • สามารถเลือกรร.อื่นๆได้ (เพิ่มค่าใช้จ่าย)
 • ยู เชียงใหม่ | | | อเวย์ ท่าแพ
 • สมายล์ ล้านนา | | | อิมพีเรียล แม่ปิง
 • ดิเอ็มเพลส | | | ดุสิต ดีทู
 • ฮอลิเดย์ อินน์ | | | คันทารี่ ฮิลล์
 • รติลานนา ริเวอร์ไซด์
 • อัตรานี้รวม
 • ที่พักพร้อมอาหารเช้า
 • อาหารกลางวัน 2 มื้อ / เย็น 1 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • รถรับส่งตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% • หมายเหตุ
 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
  ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ
  มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  เดินทางวันที่ 1 (อาหารกลางวัน / อาหารเย็น)

  ช่วงเช้า  รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

  แวะนมัสการ วัดป่าดาราภิรมย์ (วัดที่ 1 )ได้รับพระบรมราชานุญาตยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ นับได้ว่าเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7
  ในจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวัด มี หอพระทันตธาตุ ด้วยศิลปกรรมแบบล้านนาประยุกต์อันสวยงามและวิจิตรอลังการที่สุด

  10.00น. จากนั้นเดินทางไป กราบนมัสการรอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทสี่รอย (วัดที่ 2) ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันมาช้านาน
  ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของรอยพระพุทธบาท ผู้คนที่เข้ามากราบไว้บูชามักประสบโชคลาภ บรรลุเป้าหมายตามที่ใจปรารถนา

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ทเมนู ที่ร้านอาหาร

  13.00 น. แวะเที่ยว คาเฟ่บนเครื่องบินแอร์บัสแห่งแรกและแห่งเดียวในเชียงใหม่ นั่งเครื่องบิน จิบปาแฟบน Air Diamond Cafe

  14.30 น. แวะนมัสการ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (วัดที่ 3) บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆ แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน
  ระหว่างศิลปะไทยและศิลปะล้านนา ทำให้วัดแห่งนี้มีความสวยงามวิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก ภายในวัดมีอุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล
  กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร พระสถูปเจดีย์

  16.00 น. กลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ 1 ชั่วโมง 30นาที เข้าเช็คอินที่โรงแรมระดับ 3ดาว ในตัวเมืองเชียงใหม่

  18.30 น. ร่วมรับประทานอาหารพื้นเมือง อาหารขันโตกล้านนา ที่ คุ้มขันโตก และชมการแสดงพื้นเมืองขึ้นชื่อว่าเป็นร้านอาหารไทยแบบล้านนาแท้ ๆ
  ของเมืองเชียงใหม่ภายนอกสวยงามสะอาดตา พื้นที่รอบ ๆ กว้างขวาง บรรยากาศภายในตกแต่งอย่างสวยงาม
  ด้วยสถาปัตยกรรมของชาวเหนือ ผสมผสานกับบรรยากาศพื้นบ้านล้านนา

  21.00 น. กลับที่พัก

  เดินทางวันที่ 2 (อาหารเช้า / อาหารกลางวัน)

  07.30 น. รับประทานอาหารเช้ าและ เช็คเอาท์จากที่พัก

  08.30 น. จากนั้นเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อทันใจ ที่ วัดพระธาตุดอยคำ (วัดที่ 4)แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต
  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ภายในวัดยัง มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงาม

  นมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ (วัดที่ 5 - ปีมะแม) และบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
  และล้านนาไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า "หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่"

  นมัสการ วัดเจ็ดยอด (วัดที่ 6 - ปีมะเส็ง งูเล็ก) หรือวัดโพธารามมหาวิหาร ได้ชื่อว่ามีเจดีย์รูปทรงแปลกที่สุด
  คือมียอดตั้งอยู่บนเรือนธาตุสี่เหลี่ยมถึงเจ็ดยอด เหมือนมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ที่ประเทศอินเดีย
  จัดเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น. จากนั้นไปนมัสการ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (วัดที่ 7 - ปีมะโรง) วัดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่
  เพราะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงค์ วัดนี้มีความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอันสูงค่ายิ่ง
  เช่น วิหารลายคำ จิตรกรรมฝาผนังในวิหารลายคำ หอไตร วิหารหลวง

  นมัสการวัดเจดีย์หลวง (วัดที่ 8 ) เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่มีเจดีย์ใหญ่ที่สุด มีศิลปะและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของล้านนา
  โดยเฉพาะหน้าประตูวิหารมีบันไดนาคเลื้อยลงมาเป็นซุ้มประตู ถือว่าเป็นนาคที่งามที่สุดของภาคเหนือ
  อีกทั้ง เมื่อเดินเข้ามาในวัด จะเห็นศาลหลักเมืองอยู่ทางซ้ายมือ ภายในศาลหลักเมืองมี เสาอินทขิล สวยงามตั้งอยู่ใจกลาง รายล้อมด้วยภาพเขียนฝาผนัง

  นมัสการวัดชัยมงคล (วัดที่ 9) วัดนี้เป็นศิลปะแบบพม่า-มอญ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง
  และพระเจ้าเก้าตื้อจำลอง (สามารถปล่อยสัตว์น้ำได้ที่วัดนี้)

  จากนั้นแวะซื้อของฝากไม่ว่าจะเป็นแคบหมู น้ำพริก ที่เลือกร้านของฝากดังนี้ >> ร้านวนัสนันท์, ตลาดวโรรส, ตลาดแม่เหียะ, ตลาดต้นพยอม

  ช่วงเย็น ส่่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

  * ระหว่างทางสามารถแวะร้านกาแฟ คาเฟ่ > ในตัวเมืองเชียงใหม่ได้ ลูกค้าชำระเงินเองคะ *