ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที่ 22/00448
สายด่วน : 085-6698254
cmwonderlandtravel@gmail.com
line id : nimsriwonderland

CMT 101 ไหว้พระมงคล 9 วัดเชียงใหม่ 1 วัน

วัดพระธาตุดอยคำ - วัดต้นเกว๋น - วัดป่าแดด - วัดพระธาตุดอยสุเทพ -วัดโลกโมฬี
วัดพระสิงห์ - วัดเจดีย์หลวง - วัดศรีสุพรรณ - วัดชัยมงคล -ตลาดวโรรส

โปรแกรมอัพเดท สิงหาคม 2566
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด โปรแกรมทัวร์อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานที่ท่องเที่ยว
จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

(ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวัดในเมืองที่ต้องการนมัสการได้ ติดต่อทีมงานได้เลยครับ)

image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 - 3 ท่าน
 • 4 - 6 ท่าน
 • 7 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 1,400 บาท
 • 1,200 บาท
 • 1,000 บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม / รีสอร์ท
  อัตรานี้รวม
 • - อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


 • หมายเหตุ
 • -ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • -ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • -สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
 • ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ
  มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  เดินทางวันที่ 1 (อาหารกลางวัน)

  เริ่มทัวร์เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

  จากนั้นเดินทางไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจแต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต
  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ภายในวัดยัง มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่
  สนามบินเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงาม

  วัดต้นเกว๋น หรือ วัดอินทราวาส เป็นวัดที่มีความสวยงามเก่าแก่ของเชียงใหม่ สิ่งที่สำคัญของวัดนี้คือ ศาลาจตุรมุขซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ
  และเป็นต้นแบบ ทางศิลปกรรมล้านนาที่มีคุณค่าและยังคงความสมบูรณ์ จนสมาคมสถาปนิกสยามประกาศให้เป็นอาคารอนุรักษ์
  ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้สถาปนิกใช้เป็นต้นแบบ ในการออกแบบหอคำหลวงซึ่งตั้งอยู่กลางอุทยานหลวงราชพฤกษ์

  เดินทางต่อไปยัง วัดป่าแดดวัดดังเชียงใหม่ที่เป็นที่รู้จักกันดีของสายมู เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่และมีชื่อเดิมว่าวัดดอนแก้ว ภายในวัด
  ประดิษฐานหลวงพ่อตาหวานพระประธานที่อยู่ภายในพระวิหารหลวงลายคำ ที่ใครมาก็ต้องมาสักการะบูชากันที่นี่ก่อนเป็นอันดับแรก
  รวมไปถึงองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จ ผู้ขจัดอุปสรรคปัญหา

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ที่ โรงแรม

  จากนั้นเดินทางไปนมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพ และบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
  และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า"หากมาเชียงใหม่ แล้วไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่"

  วัดโลกโมฬี ภายในวัดมีวิหารซึ่งสร้างขึ้นมาใหม่ ลวดลายทั้งภายในและภายนอกของวิหารมีลวดลายที่สวยงาม
  ผสมผสานกันระหว่างไม้แกะสลักและปูนปั้น ภายในวิหารก็จะมีพระประธานอยู่หนึ่งองค์

  จากนั้นไปนมัสการวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะเป็นที่ประดิษฐาน ของพระพุทธสิหิงค์
  วัดนี้มีความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอันสูงค่ายิ่งเช่นวิหารลายคำจิตรกรรมฝาผนังในวิหารลายคำหอไตรวิหารหลวง

  นมัสการวัดเจดีย์หลวง เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่มีเจดีย์ใหญ่ที่สุด มีศิลปะและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของล้านนา
  โดยเฉพาะหน้าประตูวิหารมีบันไดนาคเลื้อยลงมาเป็นซุ้มประตู ถือว่าเป็นนาคที่งามที่สุดของภาคเหนือ
  อีกทั้ง เมื่อเดินเข้ามาในวัด จะเห็นศาลหลักเมืองอยู่ทางซ้ายมือ ภายในศาลหลักเมืองมี เสาอินทขิล สวยงามตั้งอยู่ใจกลาง รายล้อมด้วยภาพเขียนฝาผนัง

  จากนั้นแวะชมงานศิลปะ การทำอุโบสถวัดด้วยเงิน ที่ วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลายอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นอุโบสถเงินหลังแรกของโลก
  อาจจะถือได้ว่าเป็น Unseen แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

  วัดชัยมงคล วัดนี้เป็นศิลปะแบบพม่า-มอญ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังและพระเจ้าเก้าตื้อจำลอง

  แวะซื้อของฝาก ที่ ตลาดวโรรส จากนั้นส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

  * ระหว่างทางสามารถแวะร้านกาแฟ คาเฟ่ > ในตัวเมืองเชียงใหม่ได้ ลูกค้าชำระเงินเองคะ *