ใบอนุญาต เลขที่ 22/00448 | แฟ็กซ์ : 053 - 447564
สายด่วน : 085-6698254 , 088-2587358
cmwonderlandtravel@gmail.com
line id : nimsriwonderland

CMT 106 ทัวร์ดอยอินทนนท์ - อ่างขาง 3 วัน 2 คืน
ดอยอินทนนท์ - ขันโตก - ม่อนแจ่ม - ถ้ำเชียงดาว - ฮิโนกิแลนด์ แห่งใหม่
น้ำพุร้อนฝาง - หมู่บ้านขอบด้ง - สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง - วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน - ของฝากร้านวนัสนันท์
ทัวร์ดอยอ่างขาง
ทัวร์ดอยอินทนนท์
ทัวร์ดอยอินทนนท์
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 - 3 ท่าน
 • 4 - 6 ท่าน
 • 7 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 7,500 บาท
 • 5,900 บาท
 • 5,500 บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม / รีสอร์ท
 • วันแรก
 • ฮอลิเดย์การ์เด้นท์ - ใกล้ห่้างเมย่า
 • เชียงใหม่เกตุ - ถนนคนเดินวัวลาย
 • อิมท่าแพ - ถนนคนเดินวันอาทิตย์
 • เมย์ฟลาวเวอร์ - ถนนนิมมานเหมินทร์
 • รอยัลานนา - กลางไนท์บาซ่า
 • วันที่สอง
 • Sleeping Tree หรือ ฝางโมเดิร์นรีสอร์ท

 • โรงแรมระดับ4-5ดาว เชียงใหม่ (เพิ่มค่าใช้จ่าย)
 • เซนทารา ดวงตะวัน
 • อิมพีเรียล แม่ปิง
 • ฮอลิเดย์ อินน์
 • ดิเอ็มเพลส
 • คันทารี่ ฮิลล์
 • ดุสิต ดีทู
 • รติลานนา ริเวอร์ไซด์
 • คชสีห์ธานี

 • อัตรานี้รวม
 • - ที่พักพร้อมอาหารเช้า
 • - อาหารกลางวัน 3 มื้อ/เย็น 1 มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม

 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • หมายเหตุ
 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • - ถ้ามีชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 200 บาท
 • - ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • - ราคานี้เดินทางแบบ Join / Private Tour
 • - สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
  ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ
  มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  เดินทางวันที่ 1 - อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

  ช่วงเช้า รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
  รถรับ เดินทางไปยัง ดอยอินทนนท์ ชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ

  10.00 น. ถึงบริเวณยอดดอยอินทนนท์ บริเวณแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์และสถานีทำการของทหารอากาศ
  และเป็นที่ประดิษฐาน “พระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์”หรือ “กู่พระเจ้าอินทวิชยานนท์” ท่ามกลางผืนป่าบนยอดดอยอินทนนท์
  สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,565 เมตร

  10.30 น. เดินสู่ เส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกาชมข้าวตอกฤๅษี มอสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

  11.00 น. นำท่าน นมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล โดยสร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ โดยสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สร้างโดยกองทัพอากาศไทย ร่วมกับ พสกนิกรชาวไทย
  พระมหาธาตุทั้ง 2 องค์นี้ เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบูชา

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ทเมนู ที่ ครัวมิตรภาพ

  13.00 น. เที่ยวชม ตลาดม้ง ที่มีทั้งผัก, ผลไม้สดๆ และของฝากต่างๆจากชาวเขา

  14.00 น.แวะชม สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ เป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงอีกแห่งหนึ่ง ดำเนินงานวิจัยด้านไม้ดอก ไม้ประดับ
  พืชผัก และไม้ผล รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การส่งเสริมให้เป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกร ทั้งชาวกะเหรี่ยง และ ม้งในหมู่บ้านรอบๆ สถานีฯ
  พร้อมกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานพัฒนาด้านสังคมและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร

  นำท่านสู่ น้ำตกวชิรธาร ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 760 เมตร

  17.00 น. กลับที่พัก เข้าเช็คอินที่ โรงแรมระดับ 3 ดาว

  19.00 น. ร่วมรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ขันโตก ที่ คุ้มขันโตก และชมการแสดงพื้นเมือง เช่น ขบวนแห่บูรณคตะบูชาสโตกคำและฟ้อนเล็บ
  นกกิงกะลากับตัวโต, กลองสะบัดชัย, เจ้าดารารัศมี , หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ,ระบำชาวเขา 4 เผ่า, นาฏยรณสยาม, เซิ้งกะโป๋ เป็นต้น

  21.00 น. กลับที่พัก

  เดินทางวันที่ 2 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน
  07.30 น. รับประทานอาหารเช้าและ เช็คเอาท์จากที่พัก

  08.00 น. ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขา สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ.ดอยม่อนแจ่ม
  ม่อนแจ่ม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งก็ยังมีหมอกในตอนเช้านับเป็นการต้อนรับเช้าวันใหม่ที่สดใส มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

  ลงจากม่อนแจ่ม แวะชม สวนองุ่นเอเดน

  10.00 น. ออกเดินทางไป แวะ ถ้ำเชียงดาว ตั้งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายในแต่ละถ้ำมีความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ
  ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฎการณ์ของหินงอก หินย้อย ที่ก่อให้เกิดรูปร่างต่างๆเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
  ที่สวยงาม ออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำ เป็นสระน้ำที่มีปลาน้อยใหญ่ว่ายวนไปมา ทำให้เกิดบรรยากาศสดชื่นและร่มรื่น

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบเซทเมนูที่เชียงดาว

  13.00 น. เดินทางต่อไป อ.ฝาง แวะบ้านไม้หอมฮิโนกิ (ฮิโนกิแลนด์ แห่งใหม่) แรกเริ่มบ้านไม้หอมฮิโนกินั้น สร้างขึ้นเพื่ออยู่อาศัย
  เป็นงานสภาปัตยกรรมที่ออกแบบผสมผสานระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น โดยใช้ไม้หอมฮิโนกิที่มีอายุหลายร้อยปี ประกอบขึ้นเป็นตัวบ้านตั้งแต่การสร้างพื้นบ้านไปจนถึงเฟอนิเจอร์
  ไม่่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้า เตียงนอน เก้าอี้ ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยช่างไม้ผีมือดี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมรายได้ให้แก่ชาวบ้านที่ว่างเว้นจากงานเกษตรกรรม ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

  ต่อด้วยเดินทางไป บ่อน้ำพุร้อนฝาง เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ ภายในพื้นที่ประกอบไปด้วยบ่อย่อยมากกว่า 50บ่อ และมีบ่อใหญ่ทำเลียนแบบน้ำพุร้อนแกเซอร์ในธรรมชาติ
  โดยขุดเจาะและวางระบบท่อลงไปในชั้นหินร้อน ที่มีการไหลของน้ำบาดาลเข้าไปสะสมภายในหลุม เป็นผลทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงเกินจุดเดือด
  และมีแรงดันเอาไอร้อนพุ่งตามระบบท่อ ขึ้นมาสูงเหนือพื้นดินประมาณ 3- เมตร เป็นเวลา 3 นาที และหยุดพุ่ง ประมาณ 30 นาที สลับกันไป

  18.00 น. เข้าเช็คอินที่ Sleeping Tree หรือ ฝางโมเดิร์นรีสอร์ท ซึ่งอยู่ในตัวเมือง อ.ฝาง ด้านล่างอ่างขาง
  ไม่รวมอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) หมายเหตุ : ที่พักหรือรีสอร์ทบนอ่างขางไม่มีแล้วนะคะ

  เดินทางวันที่ 3 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน
  06.30 น. รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์ เดินทางขึ้นอ่างขาง 1 ชั่วโมง

  07.30 น. เที่ยว บ้านขอบด้งเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น และ เที่ยว ไร่สตรอเบอรี่

  09.30 น. เที่ยว สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ชมแปลงสาธิต เช่น สวนบอนไซและสวนหินธรรมชาติ ,
  โรงเรือนดอกไม้ เป็นโรงเรือนที่รวบรวมพันธุไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวชนิดต่างๆ มากมาย , สวนแปดสิบ เป็นสวนจัดกลางแจ้ง
  โดยจะจัดตกแต่งสวนในสไตล์อังกฤษ ด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เมืองหนาวนานาชนิด ,สวนคำดอย เป็นสวนที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกกุหลาบพันปี
  สายพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะไม่มีปลูกที่ อื่นนอกจากที่สวนแห่งนี่ที่เดียว

  12.30 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  13.30 น.ลงจากอ่างขาง กลับเข้าตัวเมืองเชียวใหม่ 3 ชั่วโมง
  ระหว่างทางแวะ นมัสการวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆ แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม
  ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและศิลปะล้านนา ทำให้วัดแห่งนี้มีความสวยงามวิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก
  ภายในวัดมีอุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร พระสถูปเจดีย์

  17.00 น.แวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์

  จากนั้นเดินทางกลับ ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ